//
you're reading...

CD 9 (Želiv 2014/15)

Jak roznítit (vnitřní) oheň (CZ14,23)*****

Promluva z 20. neděle v mezidobí ONLINE a KE STAŽENÍ ZDE!

„Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!” (Lk 12,49)

Bratři! Nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají!

  1. Odhoďme proto všechno, co by nás mohlo zatěžovat, hřích, do kterého se (člověk) snadno zaplete, a vytrvale běžme o závod, který je nám určen.
  2. Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti. Místo radosti, která se mu nabízela, vzal na sebe kříž a nic nedbal na urážky; nyní sedí po pravé straně Božího trůnu.
  3. Myslete na toho, který snesl, když mu hříšní lidé prudce odporovali, abyste neumdlévali a vnitřně neochabovali. Vždyť jste v boji proti hříchu ještě nekladli odpor až do krve.   ( Žid 12,1-4)
Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes