//
you're reading...

- DUCHOVNÝ ŽIVOT

Katecheze papeže Františka o darech Ducha Svatého

Katecheze papeže Františka na generálních audiencích na nám. sv. Petra o darech Ducha Svatého

1768034_papez-frantisek-holubica-vatikanI. O moudrosti

Dobrý den, drazí bratři a sestry, Dnes začínáme cyklus katechezí o darech Ducha svatého. Víte, že Duch svatý tvoří duši, životní mízu církve i každého jednotlivého křesťana. Je Boží láskou, která z našeho srdce činí Svůj příbytek a vstupuje s námi do společenství. Duch svatý je stále s námi, vždycky v nás, v našem srdci. Duch samotný je povýtce „Božím darem“ (srov. Jan 4,10). Je to dar Boží a uděluje tomu, kdo jej přijímá, rozmanité duchovní dary. Církev jich vypočítává sedm. Toto číslo symbolicky vyjadřuje plnost, úplnost. Jsou to ty dary, které se probírají při přípravě na svátost biřmování a o něž prosíme ve starobylé modlitbě zvané „Svatodušní sekvence“. Dary Ducha svatého jsou: moudrost,rozum, rada, síla, umění, zbožnost a bázeň Boží.

Více ZDE

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes