//
John Powell (kňaz, psychológ)

Kto prvý hodí kameňom?

Často počuť výčitku, že psychológia sa zaoberá iba chorými ľuďmi, že vždy skúma len pramene mentálnych a emocionálnych chorôb. V ostatnom čase sa objavil nový trend – študovať zdravých a šťastných ľudí a skúmať pramene ľudského zdravia a šťastia. Komunikácia je najdôležitejšia zo všetkých zdrojov šťastia a zdravia. Komunikácia je základnym a podstatným predpokladom ľudskej spokojnosti.

Naplno člověkem

Autor v knize vychází ze základní myšlenky, že veškerá změna kvality lidského života musí vyrůstat ze změny jeho osobního vnímání – ze změny vize reality. Základem je pochopení skutečnost, že emoce vyrůstají ze způsobu, jakým pohlížíme sami na sebe, ze subjektivních vjemů a interpretací. “Dva muži skrze vězeňské mříže hledí. Jeden bláto, druhý hvězdy vidí.” Na cestě za plností lidského života závisí všechno na úhlu pohledu, na způsobu, jakým jsme si zvykli pohlížet na sebe sama, na život, na svět, na Boha. To, co vidíme, také dostaneme. Máme-li se tedy vy nebo já změnit, vyrůst v osoby plně lidské a plně žijící, musíme si nutně uvědomit své vidění a pracovat trpělivě na jeho vyváženosti a odstranění jeho deformací. Každý opravdový a trvalý růst musí začít právě tady. Je možné přimět plachého člověka, aby začal vypadat sebevědomě, ale bude to jen maska, jedna maska nahradí druhou. Nikdo z nás se nemůže opravdově změnit, ani skutečně růst, dokud se nezmění naše základní vnímání reality, naše vize.

Prečo mám strach milovať?

Už názov napovedá, že ide o zaujímavé psychologické dielo z pera známeho amerického autora Johna Powella zo Spoločnosti Ježišovej. Na jeho stránkach sa oboznámite s pohľadmi psychológa na viaceré problémy dnešného moderného človeka. Z kresťanského hľadiska sa autor zaoberá témami ako láska, strach, komplex menejcennosti, pocit viny a krivdy… Boh nielenže má lásku, Boh je láska. Ak dávať a rozdeliť sa s blížnym je charakteristickou črtou a podstatou lásky, tak Boh je láska. Boh nemôže nadobúdať nič, lebo je Boh. Má všetko dobro a bohatstvo obsiahnuté v sebe. Dobro sa chce šíriť, túži sa rozdať. Tak i Boh, nekonečné dobro, túži rozdať sa…

 

Riešenie hádanky o sebe

Jej obsahom sú postrehy a úvahy autora o skrytých koreňoch kladných i záporných stránok nášho správania. Vrelo čitateľom odporúča hľadať v ich minulosti, v osobných dejinách okamihy, ktoré sú dodnes kľúčové pre ich vnútorné prežívanie. Naše správanie je nám neraz hádankou. Jej riešenie sa dá nájsť v našich dávnych zážitkoch, skúsenostiach. Posledná kapitola napokon ponúka cieľovú etapu tohto putovania do nášho vnútra a do našej minulosti. Prijatie seba samého pred Božou tvárou, uzdravenie našich zranení vďaka modlitbe a Božej milosti.

 

Šťastie sa začína vnútri

John Powell, známy americký jezuita a psychológ, čitateľov, v tejto knižke upozorňuje, že na vlastnom šťastí musí človek tvrdo a cieľavedome pracovať. A táto práca sa odohráva v ľudskom vnútri. Keby sa na nejakej škole vyučoval predmet šťastie, mohli by tam mať túto knihu ako učebnicu. Jednotlivé kapitoly, ktoré mimochodom autor nazval cvičeniami, vysvetľujú kroky, ktoré treba na dosiahnutie vlastného šťastia podniknúť.

 

Dotkol sa ma

Autor ponúka akúsi svoju „duchovnú autobiografiu, v ktorej na jednej strane veľmi sebakriticky odhaľuje svoje slabosti, nesprávne postoje a zlyhania, a na druhej strane vydáva presvedčivé svedectvo o Božích „dotykoch”, ktoré ovplyvnili a usmernili jeho život.

 

Láska bez podmínek

Kniha odhaluje smysl slov „skutečná, bezpodmínečná láska“. Autor, dnes už klasik spirituální literatury, se v ní zamýšlí nad podmínkami takového vztahu, kdy si přestáváme jakékoli podmínky klást, protože druhého milujeme takového, jaký je, s tím, co k němu patří, co dělá, jak mluví a co vyznává. Láska totiž nepatří do kategorií, které vládnou tomuto světu a které vyjadřujeme slovy: Co z toho budu mít? „Pravá láska je a vždy musí být darem ve svobodě.“

 

Očami viery

Kniha s názvom Očami viery je zbierkou kratších, pôvodne časopisecky publikovaných úvah. Autor sa v nich zaoberá otázkami osobného rastu a sebaobnovy v kresťanskom duchu. Dielo je ladené optimisticky – možno povedať, že ide o učebnicu pozitívneho myslenia, ktorá však neprináša lacné a nerealistické rady či návody, ale skôr podnety na uvažovanie. Teoretické časti sú doplnené konkrétnymi príkladmi zo života. Powell vyzýva k tomu, aby sme sa stali priateľmi seba samých, lebo to nám otvorí cestu k Bohu i k ľuďom. Pocit osobnej hodnoty spojený s pocitom osobnej zodpovednosti je dôležitým predpokladom vnútorného pokoja.

 

Prečo mám strach povedať ti, kto som?

Autorovým cieľom bolo nahliadnuť z pozície psychológa a odborníka na komunikáciu do hĺbky ľudského vnútra a osvetliť jeho zákutia, ktoré sú zodpovedné za našu mienku o sebe samých a naše východiská pre vzťahy s inými ľuďmi. Všetci máme strach z odmietnutia, obávame sa, že ak druhí zistia, akí vlastne sme, zavrhnú nás. Staviame sa preto do neprirodzených póz, predstierame…  John Powell poukazuje na päť rovín komunikácie a zisťuje, že informácie, ktoré o sebe “zverejníme”, to, či povieme, “kto sme”, určuje hĺbku a kvalitu našich vzťahov.

 

Z pohľadu kresťana

Jedného dňa sa osemnásťročný muž vybral k očnému lekárovi. Lekár chlapca prehliadol a zistil potrebný počet dioptrií. Potom ho zobral k oknu a povedal mu, aby sa cez svoje nové okuliare pozrel von. „Úžasné!“ zhíkol mladý muž. Bolo to nádherné. Prvýkrát videl modrú oblohu s bielymi oblakmi. Videl usmiate tváre ľudí, reklamné tabule a vedel prečítať názvy ulíc. Neskôr povedal: „Toto bola druhá najkrajšia udalosť v mojom živote.“ John Powell, ktorý píše o tejto udalosti, chcel vedieť, ktorá bola tá „prvá najkrajšia“ udalosť. Mladík odpovedal: „Deň, keď som uveril v Ježiša“ (J. Powell:Z pohľadu kresťana).

 

 

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes

A ještě ftípek :)

30 000 roků před narozením Krista.
Pračlověk si prohlíží vysvědčení svého syna a naštvaně říká:
– To, že máš trojku z lovu, dovedu pochopit, jsi ješte malý, ale že jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě stránky, to je skutečně hanba!

5o4u.com od roku 2013:

  • 0
  • 9 004 338
  • 492 132