//
Max Kašparů (diakon, psychiater)

Inými slovami

Kniha obľúbeného autora otvára svojimi sto zamysleniami novú knižnú edíciu “Na minútu”. V tejto publikácii si všíma v myšlienkových jednohubkách najrôznejšie stránky ľudského života. Ponúkané zamyslenie treba podobne ako jednohubky nechať na jazyku voľne sa rozplynúť v našich vlastných úvahách.

 

O bludných kruhoch a bludných kameňoch 

Obľúbený český psychiater a diakon sa tentoraz venuje téme, ktorá zamestnáva ľudstvo od nepamäti a v súčasnosti azda ešte o čosi viac – ľudským vzťahom. Znalec ľudskej duše opäť v krátkych príbehoch z vlastnej lekárskej praxe analyzuje vzťahy v ich najrôznejších podobách. Hovorí o ľuďoch, ktorí si ich vedia vytvárať k iným ľuďom, kultúrnym i duchovným hodnotám, ale aj o tých, u ktorých jedna z týchto troch zložiek zlyháva. Do jeho ambulancie vstupujú pacienti s nespočetným množstvom problémov i komplexov. Neraz súvisia práve s tým, že si nedokážu vytvoriť skutočné hlboké vzťahy, a tak sa pohybujú v labyrinte bludných kruhov, ktoré navyše zaťažujú bludné kamene v podobe porúch každého druhu – závislosti, sexu či vlastnej povahy. V útlej publikácii nájde čitateľ aj kus svojho osudu a tiež podnet na to, ako osobný problém vyriešiť.

 

O radostiach ľudskej duše 

Úvahy od Maxa Kašparů nesú v sebe pečať hneď niekoľkých profesií: medicíny, pedagogiky, etiky a náboženstva, ktoré mu umožňujú pozerať sa na človekaz rôznych uhlov pohľadu. Aby kniha priniesla ovocie pre váš duchovný život, slovami autora vám radíme: “Užívať jednu kapitolu denne, aby sa človek nepredávkoval”.

 

V plášti aj dalmatike 

Nové vydanie obľúbenej knihy Maxa Kašparů, známeho českého spisovateľa, psychiatra a premonštrátskeho diakona. Obsahuje súbor esejí o problémoch jednotlivých ľudí a súčasnej spoločnosti vo vzájomných vzťahoch k Cirkvi a kresťanskej tradícii vôbec.
.

Vieromer 

Autor uvažuje o formalizme a rutine v našom náboženskom živote a chce netypickým spôsobom prebúdzať „kostolných spáčov“ a povzbudiť i tých, ktorí to s kresťanským životom myslia troška vážne. Výstižné ilustrácie Jana Heraleckého spolu s vtipným textom robia z Vieromeru originálnu, pouč¬nú a priam zábavnú publikáciu.

 

Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky 

„Do mé psychiatrické ordinace přichází, buď ze své vůle nebo na doporučení kněží a biskupů, řada lidí s duševními a duchovními problémy, které přesahují rámec zpovědnice.Pro radu přichází ovšem i samotní kněží, kteří nemají patřičné vědomosti z oboru psychiatrie, psychologie nebo psychopatologie.Moje vlastní zkušenosti jak s kněžími, tak s jejich penitenty, mne vedly k tomu, abych napsal tuto příručku pro studenty teologických fakult a zpovědníky. Je-li totiž znalost pastorální psychiatrie v kněžské práci někde potřebná, je tomu tak především ve zpovědnici.Obsah práce je koncipovaný tak, aby byl srozumitelný nelékařské veřejnosti. Proto jsem se záměrně vystříhal jak nadbytečného používání odborných výrazů, tak popisu nepodstatných souvislostí.V první – obecné části – uvádím stručný přehled psychologických a pastoračních pohledů, postojů, názorů a přístupů ke zpovědní praxi.Ve druhé – speciální části – se věnuji popisu těch duševních chorob a poruch, se kterými se může kněz v roli zpovědníka setkat a podávám základní informace o možnostech přístupu k dané problematice. Z předmluvy MUDr. Dr. Mgr. Maxmiliana J. Kašparů, tc. OPraem.

 

Zápisník potulného kazateľa 

Max Kašparů patrí k autorom, ktorým nechýba tvorivá invencia a nápady na vyjadrenie skutočností, ktoré si my často už ani nevšímame a berieme ich ako samozrejmé. Lenže ony také samozrejmé nie sú. Treba sa nad nimi zamýšľať, zaujímať k nim osobný postoj a vyvodzovať z nich závery pre svoj každodenný život. Autor nerieši veci subjektívne, iba z vlastného úzkeho zorného uhla, ale zasadzuje ich do najširších existenciálnych súvislostí. Už mnoho rokov sa usiluje vo svetle evanjelia rozlúštiť a pochopiť aktuálne životné stanoviská a predovšetkým pocity dnešného kresťana a pomáha mu zasadiť ich do úrodnej pôdy radostnej zvesti. Jeho profesia psychiatra ho predurčuje k tomu, aby bol v stálom kontakte s okolím a mal ruku na pulze dnešnej doby.

 

Po lane ku Kristovi 

Premonštrátsky diakon, psychiater a autor mnohých publikácií pozýva čitateľa na odvážnu cestu za Ježišom Kristom po nezvyčajnej dopravnej komunikácii, ktorou je lano. Uviazané je na jednej strane v našej aktuálnej životnej situácii a druhým koncom ukotvené na vrchole Božieho vrchu. Autor nepredkladá univerzálne rady ani hotový návod na cestu, ale od čitateľa vyžaduje schopnosť myslieť obrazne, vedieť rozvinúť podobenstvo a porozumieť obsahu symbolov. Max Kašparů je slovenskej verejnosti známy aj ako kazateľ, prednášateľ a exercitátor.

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes

A ještě ftípek :)

30 000 roků před narozením Krista.
Pračlověk si prohlíží vysvědčení svého syna a naštvaně říká:
– To, že máš trojku z lovu, dovedu pochopit, jsi ješte malý, ale že jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě stránky, to je skutečně hanba!

5o4u.com od roku 2013:

  • 0
  • 9 003 880
  • 492 059