//
LEADERship

“Líderstvom rozumieme predovšetkým všestranný osobnostný rozvoj, vedomé rozhodnutie prevziať zodpovednosť za svoje konanie, schopnosť tvoriť priateľstvá a službou svet lepším. Z toho pohľadu má každý z nás potenciál byť LÍDROM. Všetci môžeme pestovať vnútornú silu a sebavedomie a pomôcť stať sa lídrom, ktorý bude naďalej inšpirovať druhých.” (Stephen R. Covey)

ZOZNAM CERTIFIKOVANÝCH

Animátori KN (Občianske združenie/ komunita lídrov)

Odborný garant: PaedDr. Mgr. Peter Palušák

Dnes

Liturgické čítania na dnes