LEADERship

“Líderstvom rozumieme predovšetkým všestranný osobnostný rozvoj, vedomé rozhodnutie prevziať zodpovednosť za svoje konanie, schopnosť tvoriť priateľstvá a službou svet lepším. Z toho pohľadu má každý z nás potenciál byť LÍDROM. Všetci môžeme pestovať vnútornú silu a sebavedomie a pomôcť stať sa lídrom, ktorý bude naďalej inšpirovať druhých.” (Stephen R. Covey)

NABÍDKA KURZŮ

V našej ponuke je vzdelávanie a kurzy podporujúce osobnostný rast nie len po kognitívnej, ale aj sociálnej, fyzickej a duchovnej stránke. Ide nám nielen o teoretické informácie ale hlavne o diskusiu, aktivity a zážitky podporujúce konkrétnu a hlbokú skúsenosť jednotlivca či skupiny. Termíny týchto kurzov nájdete v kalendári, alebo ich dokážeme zrealizovať aj na mieru.

ZOZNAM CERTIFIKOVANÝCH

Animátori KN (Občianske združenie/ komunita lídrov)

Odborný garant: PaedDr. Mgr. Peter Palušák