//
you're reading...

CD 9 (Želiv 2014/15)

Moc přijetí

5200

Ke stažení ZDE.

Vytesané do kameňa

Dvaja kamaráti sa vydali cez púšť. Predtým sa ale pohádali a jeden z nich dostal facku od toho druhého. Dotyčný, než by niečo povedal, zohol sa a napísal prstom do piesku:
“Dnes mi môj najlepší priateľ dal facku.”
Putovali ďalej. Došli ku krásnej oáze s jazierkom. Rozhodli sa, že sa okúpu. Ten, ktorý dostal facku sa začal topiť, ale ten druhý ho zachránil, vytiahol z vody. Keď sa prebral, vytesal do kameňa:
“Dnes mi môj najlepší priateľ zachránil život.”
Kamarát sa ho pýta:
“Keď som Ťa udrel, napísal si to len do piesku a tentokrát si to vytesal do kameňa. Prečo?”
Odpovedal:
“Vieš, keď mi niekto ublíži, píšem to len do piesku, aby vietor tieto riadky odfúkol na znak odpustenia. Ale keď mi niekto pomôže, vytesám to do kameňa, aby to tam ostalo naveky.”

__

Jeden muž spadl do studny a nemohl se dostat ven.
Šel kolem soucitný člověk a řekl: “To je mi opravdu líto. Cítím s tebou.”
Politik, který se věnoval sociálním věcem, poznamenal: “Dříve nebo později tam někdo musel spadnout.”
Zbožný člověk prohlásil:  “Do studny padají jenom zlí lidé.”
Opoziční politik na základě události přednesl v parlamentu zprávu, v níž napadl vládu.
Novinář slíbil napsat polemický článek do příští nedělní přílohy.
Když toho muže uviděl Ježíš, podal mu ruku a vytáhl ho ven.

PŘIJETI – MILOSRDENSTVÍ

“Bůh přichází vstříc mužům a ženám všech dob a na každém místě v jejich konkrétní situaci, ve které se nacházejí. on přichází vstříc i nám. Je to vždy to, co dělá první krok: přichází, aby nás navštívil svým milosrdenstvím, aby nás pozvedl z prachu našich hříchů; přichází, aby nás chytil za ruku a vytáhl z propasti, do které nás vrhla naše pýcha, a zve nás, abychom přijali utěšující pravdu evangelia a kráčeli cestami dobra. On vždy přichází, aby nás našel, aby nás hledal.”

List Rimanom: Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Který neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje! Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!

MOC PŘIJETI – MILOSRDENSTVÍ

Pápež František: “…ve středu není zlo, ale “Bůh, který je větší než naše srdce,” který neodvádí pozornost od vinu, ale umožňuje člověku znovu vykročit odtud, kde se zastavil. Ukazuje chodníky, navrací na správnou cestu, dává vykročit o krok vpřed, “otevírá budoucnost.” Ježíš koná “radikální revoluci” a boří tradiční řád, kde je nad všemi soudě a trestající Bůh. Naopak, “obnažený Bůh na kříži, který odpouští, bude tím Otřesné a nezbytným gestem na zneškodnění rozbušky těch nesčetných bomb, na kterých lidstvo sedí.”

Páter Ronchi: “Ne všemocný Bůh, ale všemilujúci Otec. Už ne více namířen prst, ale ten, co píše na kámen srdce: miluju tě. “Páter Ronchi následně připomněl Ježíšova slova cizoložné ženě:” Jdi a už nehřeš. “Jsou to čtyři slova, která stačí ke změně života. To, co jim předcházelo, už více nerozhoduje. To, na čem teď záleží, je budoucnost. “Možné dobro zítřka má větší váhu než zlo včerejška.”

Prorok Izaiáš: “Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to, co se dávno stalo! Hle, já dělám věci nové, teď již vzcházejí, což (to) neznáte? Cestu vytvořím na poušti a řeky na neschůdných místech.

Sv. Pavel: Ale o jedno (mi jde): nedbám na to, co je za mnou, ale ženu se k tomu, co je přede mnou. Všecko považuji za škodu ve srovnání s oním nesmírně cenným poznáním Ježíše Krista, svého Pána. Pro něj jsem se toho všeho zřekl a považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat Krista a byl s ním spojen;

3. Sociální potřeby MASLOW

Máme-uspokojeny první dvě vrstvy(1. Fyziologické potřeby, 2. Potřeba bezpečí), přirozeně směřujeme k touze po citovém naplnění – přátelství, intimní a partnerský život, podpora a komunikace v rámci rodiny. Potřebujeme pocit sounáležitosti, být přijímání takoví, jací jsme, druhými lidmi. Máme potřebu milovat a být milováni. Pokud není tato naše potřeba naplněna, pociťujeme osamělost, sociální úzkost a depresi.  …. 4. Potřeba úcty, respektu a uznání

Pápež František: “Prosme dnes Pána, aby se všichni rodiče a vychovatelé na světě, ale také celá společnost, staly nástrojem přijetí a lásky, se kterou Ježíš objímá těch nejmenších. On hledí do jejich srdcí láskyplně a pečlivě jako otec a  zároveň jako matka. …Ať  nám Pán pomáhá, abychom nebyli opevněnou společností, ale  společností rodinnou, která dokáže přijímat, podle odpovídajících pravidel, ovšem přijímat, vždy přijímat s láskou! ” … Posláním křesťana je ohlašovat přijato milosrdenství, předávat radost ze setkání s Kristem, být doslova “nositelem Krista”,

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes