//
Naše nabídka

peto2Nabízíme profesní, osobnostné poradenství i duchovní doprovázení, terapii, koučing, trénink lídershipu a vzdělávání. Poskytujeme přijetí a konzultace v příjemném prostředí v klášteře Želiv. 

Moje odborná způsobilost:

*SOLUTIONS FOCUS – komplexní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení v DALET ,s akreditací ČPS (Česká psychoterapeutická společnost ) a MPSV ČR ( pro sociální pracovníky ).

*Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodska bohoslovecká fakulta  – (2007, Mgr.)

*Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakutla- ( 2010, PaedDr.)

*Vysoká škola Danubius s.r.o., Fakulta sociálnych štúdií

*7 návykov efektívnych ľudí ( seminár)

Moje konrétní nabídky (v CZ a SK):

____________________________________________

1.) OSOBNOSTNÝ RŮST: konzultace, PORADENSTVÍ, terapie pro osobnostní, vztahový i profesní rozvoj jednotlivce, podpůrny rozhovor, rozvojová konzultace

____________________________________________

2.) PROFESNÍ RŮST: koučing, KURZY, supervizi, vzdělávání pro skupiny lídrů, animátorů, učitelů, vedoucí pracovníky

____________________________________________

3.) ORGANIZAČNÍ: KONZULTACE k přípravě a organizaci setkání a akcí pro děti a mládež, rodiny a různá společenství

____________________________________________

4.) DUCHOVNÍ RŮST: duchovní DOPROVÁZENÍ, Příprava na Svátosti

____________________________________________

5.) TEAMBUILDING: zážitkové aktivity a vzdelávaní, animační programy (více ZDE!)

____________________________________________

osvedcenieDALETPřístup zaměřený na řešení (zkráceně SF z angl. “solution-focused”) lze zařadit do velké rodiny tzv. systemických či lépe postmoderních přístupů. Jak název napovídá, zaměřuje se na hledání řešení místo na podrobné analýzy problémů a jejich příčin a díky tomu dosahuje rychle a efektivně pozivních změn (podrobnější informace o SF přístupu lze nalézt zde). Tento směr vytvořil Steve de Shazer, Insoo Kim Berg a další kolegové z BFTC (USA) a běmem několika let se rozšířil po celém světě a etabloval se v různých oblastech (psychoterapie – včetně osob z nezzávažnějšími problémy, poradenství, koučování, management, supervize, vzdělávání…). Autoři SF přístupu se kromě „postmoderního/ systemického myšlení“ (poststrukturalismus, radikální konstruktivismus, sociální konstrukcionismus…) rovněž významně inspirovali způsobem práce fenomenálního terapeuta Miltona H. Ericksona, proto se SF občas řadí i mezi „ericksonovsé přístupy“. Kromě práce zmíněných Steva de Shazera, Insoo Kim Berg a Miltona Ericksona jsou pro naše pojetí významnou inspirací podněty Bena Furmana, Roba McNeillyho, Billa O’Hanlona, Bradforda Keeneyho, Scotta Millera, Harry Kormana, Petera Szabó, Marka McKergowa, Rocío Chaveste a dalších předních představitelů SF a příbuzných směrů z nichž s mnohými jsme se měli možnost poznat osobně a učit se přímo od nich. Inspirujeme se – v rámci integrativních snah – i podněty z jiných přístupů. Rovněž věnujeme pozornost výzkumu – a to jednak sledováním nových poznatků a trendů a jednak participací v různých výzkumných projektech. (dalet.cz)

Koučování zaměřené na řešení v praxi

R – rozvíjení řešení, nikoli problémů

E – efektivita

S – spolupráce/spoluvytváření

E – expertnost na proces

N – nevyhnutelnost změn

I – individuální přístup

Dnes

Liturgické čítania na dnes

    5o4u.com od roku 2013:

    • Návštev celkom: 3 823 612
    • Celkom návštevníkov: 251 127