//
you're reading...

CD 9 (Želiv 2014/15)

Největší úlovek (Promluva na Hubertské mši svaté v Želivě) (CZ,13:31)*****

8468_700
Promluva online a ke stažení ZDE.
Riskovat život
Pane, chtěl bych být z těch, kteří riskují svůj život. A kteří svůj život dávají …
Protože k čemu je život, když ne k rozdávání?
Pane, ty, který ses narodil kdesi na cestě, Ty, který jsi zemřel jako zločinec …
Pomoz mi zbavit se sobectví a pohodlnosti.
Ať, poznamenán tvým křížem, nemám strach z drsného života.
Ať se dokážu vydat vstříc krásným dobrodružstvím, k nimž mě povoláš.
Chci, ]ežíši, řídit svůj život podle tvého slova.
Druzí ať si jsou klidně moudří. Tys mi řekl, abych byl blázen.
Druzí věří v řád, Tys mi řekl, že mám věřit v lásku.
Druzí si myslí, že je nutné schraňovat, Tys mi řekl, abych rozdával.
Druzí se usazují. Tys mi řekl, abych byl stále na cestě a připravený. Na radost i utrpení, nezdary i úspěchy.
A nevkládal svou důvěru v sebe, ale v tebe.
Hrál křesťanskou hru a nestaral se o následky.
A nakonec riskoval svůj život a spoléhal na tvou lásku.
Jedině Bůh může konat zázraky …
Jedině Bůh může tvořit. Ale ty, ty můžeš to, co vytvořil, ocenit.
Jedině Bůh může dát život. Ale ty, ty ho můžeš předávat dál a také respektovat.
Jedině Bůh může dát zdraví. Ale ty, ty můžeš pečovat, uklidňovat, utěšovat.
Jedině Bůh může dát víru. Ale ty, ty můžeš vydávat své svědectví.
Jedině Bůh může vnuknout naději. Ale ty, ty můžeš svému bratru vrátit důvěru.
Jedině Bůh může dát lásku. Ale ty, ty můžeš druhého naučit milovat sebe i druhé.
Jedině Bůh může dát mír. Ale ty, ty můžeš napomáhat dorozumění.
Jedině Bůh může dát radost. Ale ty, ty se můžeš na všechny usmívat.
Jedině Bůh může dát sílu. Ale ty, ty můžeš podpořit toho, kdo ztrácí odvahu.
Jedině Bůh je cesta. Ale ty, ty můžeš druhým ukazovat směr.
Jedině Bůh je světlo. Ale ty, ty ho můžeš nechat zářit pro oči všech.
Jedině Bůh je život. Ale ty, ty můžeš druhým vracet touhu žít.
Jedině Bůh může konat zázraky. Ale ty, ty můžeš být tím, kdo přináší pět chlebů a dvě ryby. Jedině B~h může učinit, co se zdá nemožné. Ale ty, ty můžeš konat možné.
Jedině Bůh si vystačí sám. Ale on raději počítá s tebou!
Guy Gilbert – Buďte světlem

“Nyní ve světle tohoto Ježíšova slova, je láska mírou víry a víra je duší lásky. Nemůžeme již oddělovat náboženský život, zbožnost od služby bratřím, oněm konkrétním bratřím, které potkáváme. Nemůžeme už oddělovat modlitbu, setkání s Bohem ve svátostech, od naslouchání druhému, od blízkosti jeho životu, zejména jeho ranám. Pamatujte si: láska je měřítkem víry. Jak miluješ ty? A každý si sám odpoví. Jaká je tvoje víra? Věřím nakolik miluji. A víra je duší lásky.”

“…že plností Zákona, jako všech božských Písem, je láska. Kdo si tedy myslí, že pochopil Písma, nebo aspoň jakoukoliv jejich část a nebuduje prostřednictvím jejich chápání dvojí lásku k Bohu a k bližnímu, ve skutečnosti ukazuje, že je ještě daleko od pochopení jejich hlubokého smyslu. Ale jak prakticky plnit toto přikázání, jak žít lásku k Bohu a k bratřím bez živého a intenzivního styku se svatými Písmy?” Papež František

“Co mohou o Bohu vědět lidé, kteří nikdy nemilovali? Svatý Jan píše: Kdo nemiluje, Boha nepoznal.” Marek Orko Vácha – Šestá cesta

 

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes