//
you're reading...

- DUCHOVNÝ ŽIVOT

TOP KNIHA!!! Nicky Cruz: Utíkej, malý, utíkej

47-500x500Příběh mladého Nicky Cruze je pozoruhodný.
Obsahuje všechny prvky tragédie, násilí a zápletky – ale také nejdůležitější ze všech
prvků: moc evangelia Ježíše Krista.
První kapitoly zobrazují tmavé, hrozivé pozadí, na němž se pak rozvíjí další děj.
Nicky je mladý muž, který má dnes velký vliv na značnou část mládeže ve Spojených
státech. Generace dospělých už nemůže přehlížet palčivé problémy mládeže 20. století. Tato
mládež hledá smysl života. Není již při tom chráněna naším zastaralým sociálním tabu.
Naléhavě touží po upřímnosti v náboženství, poctivosti v politice a po čestném přístupu k
těm, kteří trpí nouzi. Na těchto mladých lidech, kteří již v roce 1970 převýšili počet
dospělých, je povzbudivé, že na své otázky hledají odpověď. Když se setkávám s tisíci
mladými lidmi na školách a univerzitách, vždy znovu na mne hluboce působí jejich touha
poznat pravdu, skutečný stav věcí a slyšet čestnou odpověď. Mnozí z těchto mladých bouřlivě
požadují, aby v naší společnosti byla spravedlnost, a to je správné. Někteří jsou však
ovlivněni hlasateli násilí a nechávají se snadno strhnout ke vzpouře a odboji. Nicky Cruz je
zářivým příkladem toho, jak může neklidná mládež najít cíl a smysl života v Kristu.
Téměř polovina posluchačů v našich shromážděních má méně než pětadvacet let.
Nepřicházejí se nám posmívat, ale upřímně hledat pravdu; a stovky z nich následují Kristovo
volání.
Tato kniha nabízí vzrušující příběh. Věřím, že bude hodně čtena, a že ti, kdo ji budou
číst, poznají, že to byl Kristus, kdo změnil prázdně a neklidné srdce Nicky Cruze a udělal z
něj legendární křesťanskou osobnost.
Billy Graham

TU otvoríte knihu v PDF.

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes