//
you're reading...

Scott Hahn

Otec, čo plní sľuby

Otec, čo plní sľuby

  „Čitateľ, ktorý prvý raz číta Bibliu, je často zmätený a popletený z množstva mien, názvovmiest a udalostí, ktoré opisuje. Úprimne povedané, aj mne trvalo roky, kým som sa dopracoval k ,mentálnej mape‘, vďaka ktorej som sadokázal orientovať v Písme, zvlášť v Starom zákone, a nestratiť sa v ňom. Len čo som si zmapoval vrcholy pohoria dejín spásy, otvorilsa mi pohľad na celý obraz.“

Týmito slovami Scott Hahn približuje obsah knihy o Bohu, ktorý ako verný Otec plní všetkydané sľuby. Niekedy sa môže zdať, že na niečo zabudol, že sa už nestará, že nechal ľudstvo blúdiť… No je to len zdanie. „Boh večne pamätá nasvoju zmluvu“ (Ž 105, 8). Kniha Otec, čo plní sľuby môže čitateľovi pomôcť nadobudnúť ucelený pohľad – akoby z vtáčejperspektívy – na Bibliu ako napínavý príbeh spásy. Boh je v ňom angažovaný nie ako neosobný Stvoriteľ či Hýbateľ, ale ako láskavý, milujúci,starostlivý Otec, ktorý pozná cieľ: „Sú to myšlienky pokoja, a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej“ (Jer 29, 11).

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes