//
you're reading...

-ANIMÁTORSTVO

Pozvání na cestu – evangelium podle Lukáše

Pracovní listy k tomuto cyklu jsou zde: http://katecheze.evangnet.cz/lukasovo-evangelium-sada-pracovnich-listu

Použít lze také pracovní listy k biblickým příběhům pro předškolní zde:http://katecheze.evangnet.cz/evangelia-sada-pracovnich-listu

Elektronická příručka ke stažení zde: http://katecheze.evangnet.cz/publikace-ov/pozvani-na-cestu-novy-zakon-1-…

Nadpis Typ Biblický odkaz Pořadí v lekci
SLOVO SE STALO TĚLEM Katechetická příprava Jan 1:1-18
ÚTĚK DO EGYPTA Katechetická příprava Matouš 2:13-23
ODPOVĚĎ ŘECKÝM POUTNÍKŮM Katechetická příprava Jan 12:20-30
PODOBENSTVÍ O TĚLE A ÚDECH Katechetická příprava 1 Korintským 12:1-27
VZNEŠENÝ THEOFILE Katechetická příprava Lukáš 1:4 1
NAROZENÍ JANA KŘTITELE Katechetická příprava
Lukáš 1:5-25
Lukáš 1:57-80
2
NAVŠTÍVENÍ MARIE A JEJÍ CHVALOZPĚV Katechetická příprava Lukáš 1:26-56 3
JEŽÍŠOVO NAROZENÍ Katechetická příprava Lukáš 2:1-20 4
SIMEON A ANNA Katechetická příprava Lukáš 2:21-40 5
DVANÁCTILETÝ V CHRÁMĚ Katechetická příprava Lukáš 2:41-52 6
JAN KŘTITEL Katechetická příprava Lukáš 3:1-14 7
ZATČENÍ JANA KŘTITELE A JEŽÍŠŮV KŘEST Katechetická příprava Lukáš 3:15-22 8
POKUŠENÍ NA POUŠTI Katechetická příprava Lukáš 4:1-4 9
KÁZÁNÍ V NAZARETĚ Katechetická příprava Lukáš 4:16-21 10
POVOLÁNÍ RYBÁŘŮ Katechetická příprava Lukáš 5:27-32 11
JE S NÍM MOC ODPUŠTĚNÍ Katechetická příprava
Lukáš 5:17-26
Lukáš 5:27-32
12
BLAZE CHUDÝM, BĚDA BOHATÝM Katechetická příprava
Lukáš 6:17-26
Lukáš 6:19-31
13
DÁT SE POHNOUT MILOSRDENSTVÍM Katechetická příprava
Lukáš 6:27-36
Lukáš 10:25-35
14
MRTVÍ VSTÁVAJÍ A CHUDÝM SE ZVĚSTUJE EVANGELIUM Katechetická příprava
Lukáš 7:11-23
Lukáš 7:24-35
15
JEŽÍŠ A HŘÍŠNICE Katechetická příprava Lukáš 7:36-50 16
PODOBENSTVÍ O ROZSÉVAČI Katechetická příprava Lukáš 8:4-18 17
UTIŠENÍ BOUŘE A UZDRAVENÍ POSEDLÉHO Katechetická příprava Lukáš 8:22-25 18
VZKŘÍŠENÍ DCERY JAIROVY Katechetická příprava Lukáš 8:40-56 19
NASYCENÍ PĚTI TISÍCŮ Katechetická příprava Lukáš 9:10-17 20
PETROVO VYZNÁNÍ, PŘEDPOVĚĎ UTRPENÍ Katechetická příprava Lukáš 9:18-27 21
PROMĚNĚNÍ NA HOŘE Katechetická příprava Lukáš 9:28-32 22
O MODLITBĚ Katechetická příprava
Lukáš 11:1-13
Lukáš 18:1-8
23
O ZAJIŠTĚNÍ Katechetická příprava Lukáš 12:13-34 24
O PŘIPRAVENOSTI UČEDNÍKŮ Katechetická příprava Lukáš 12:35-59 25
O VELIKOSTI NEPATRNÉHO Katechetická příprava Lukáš 13:18-30 26
O HOSTINÁCH A HOSTINĚ Katechetická příprava Lukáš 14:7-11 27
PODOBENSTVÍ O NALEZENÝCH Katechetická příprava Lukáš 15:1-32 28
UZDRAVENÍ DESETI MALOMOCNÝCH Katechetická příprava Lukáš 17:11-14 29
FARIZEUS A CELNÍK Katechetická příprava Lukáš 18:9-14 30
JEŽÍŠ A ZACHEUS Katechetická příprava Lukáš 19:1-10 31
Vjezd do Jeruzaléma a prorocký nářek nad chrámem Katechetická příprava
Lukáš 19:28-41
Lukáš 13:33-35
Lukáš 21:5-6
32
PODOBENSTVÍ O ZLÝCH VINAŘÍCH Katechetická příprava Lukáš 20:9-19 33
JIDÁŠOVA ÚMLUVA A POSLEDNÍ VEČEŘE Katechetická příprava Lukáš 22:1-30 34
CESTA DO GETSEMANE A ZATČENÍ Katechetická příprava Lukáš 22:31-50 35
PETROVO ZAPŘENÍ Katechetická příprava Lukáš 22:54-62 36
Ježíš před radou, Pilátem a Herodem Katechetická příprava Lukáš 22:63 – 23:24 37
UKŘIŽOVÁNÍ A POHŘEB Katechetická příprava Lukáš 23:26-56 38
VZKŘÍŠENÍ Katechetická příprava Lukáš 24:1-12 39
ZJEVENÍ NA CESTĚ DO EMAUS Katechetická příprava Lukáš 24:13-35 40

zdroj: http://katecheze.evangnet.cz/cykly/pozvani-na-cestu-evangelia

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes