//
you're reading...

-ANIMÁTORSTVO

Pozvání na cestu – Starý zákon 1 (Genezis – Soudců)

Pracovní listy k tomuto cyklu jsou zde:
http://katecheze.evangnet.cz/pozvani-na-cestu-stary-zakon-1-mladsi-sada-… (pro mladší) a zde: http://katecheze.evangnet.cz/pozvani-na-cestu-stary-zakon-1-starsi-sada-… (pro starší)
Použít lze také pracovní listy k biblickým příběhům pro předškolní zde:http://katecheze.evangnet.cz/pribehy-stareho-zakona-sada-pracovnich-list…
Elektronická příručka ke stažení zde http://katecheze.evangnet.cz/publikace-ov/pozvani-na-cestu-stary-zakon-1

Nadpis Typ Biblický odkaz Pořadí v lekci
JEŽÍŠŮV ZÁPAS V GETSEMANE Katechetická příprava Marek 14:26-52
NAROZENÍ JANA KŘTITELE Katechetická příprava Lukáš 1:1-25
VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ Katechetická příprava Jan 20:1-18
JEŽÍŠOVO NAROZENÍ Katechetická příprava
Lukáš 1:26-38
Lukáš 2:1-20
STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA Katechetická příprava Genesis 1:1 – 2:3 1
PÁD ČLOVĚKA Katechetická příprava Genesis 2:15 – 3:24 2
KAIN A ÁBEL Katechetická příprava Genesis 4:1-18 3
POTOPA Katechetická příprava
Genesis 6:5-22
Genesis 7:6 – 8:22
4
STAVBA BÁBELSKÉ VĚŽE Katechetická příprava Genesis 11:1-9 5
POVOLÁNÍ ABRAMA Katechetická příprava Genesis 12:1-7 6
ABRAM A LOT Katechetická příprava Genesis 13:1 – 14:24 7
ZASLÍBENÍ A NAROZENÍ SYNA Katechetická příprava
Genesis 15:1-6
Genesis 16:1-16
Genesis 17:1-16
Genesis 18:1-15
Genesis 21:1-7
8
BŮH SOUDÍ SODOMU Katechetická příprava Genesis 18:16 – 19:29 9
OBĚTOVÁNÍ IZÁKA Katechetická příprava Genesis 22:1-19 10
IZÁK A REBEKA Katechetická příprava Genesis 24:1-67 11
SPORY O STUDNĚ Katechetická příprava
Genesis 26:12-17
Genesis 26:24-25
12
JÁKOB USILUJE ZÍSKAT POŽEHNÁNÍ Katechetická příprava
Genesis 25:24-34
Genesis 27:1-41
13
JÁKOB NA ÚTĚKU Katechetická příprava Genesis 28:10-15 14
JÁKOBŮV NÁVRAT Katechetická příprava
Genesis 32:4-31
Genesis 33:1-17
15
JOSEF A JEHO BRATŘI Katechetická příprava Genesis 37:1-36 16
JOSEF V EGYPTĚ Katechetická příprava Genesis 39 – 41 17
JOSEF SE SETKÁVÁ SE SVOU RODINOU Katechetická příprava
Genesis 42:1-29
Genesis 42:36-38
Genesis 43:1-9
Genesis 43:15-16
Genesis 44:1-20
Genesis 44:30-34
Genesis 45:1-15
18
POROBA IZRAELE A NAROZENÍ MOJŽÍŠE Katechetická příprava
Exodus 1:7-22
Exodus 2:1-10
19
MOJŽÍŠ NA ORÉBU Katechetická příprava
Exodus 2:11-25
Exodus 3:1-15
Exodus 4:10-16
20
MOJŽÍŠ A ÁRON JEDNAJÍ S FARAÓNEM Katechetická příprava
Exodus 4:29-31
Exodus 5:1-23
Exodus 6:1
Exodus 7:19-25
Exodus 10:1-29
21
HOD BERÁNKA A VYVEDENÍ Z EGYPTA Katechetická příprava
Exodus 11:1
Exodus 12:1-36
22
PŘECHOD RUDÉHO MOŘE Katechetická příprava
Exodus 14:1-31
Exodus 15:1-21
23
NA CESTĚ POUŠTÍ Katechetická příprava
Exodus 16:1-5
Exodus 16:13-31
Exodus 17:1-7
24
SMLOUVA NA SÍNAJI Katechetická příprava
Exodus 19:1-25
Exodus 20:1-17
25
MODLÁŘSTVÍ LIDU Katechetická příprava
Exodus 19:1-25
Exodus 20:1-17
26
VYSLÁNÍ A NÁVRAT ZVĚDŮ Katechetická příprava
Numeri 13:1-13
Numeri 13:17-33
Numeri 14:1-38
27
BRONZOVÝ HAD NA POUŠTI Katechetická příprava Numeri 21:4-9 28
BALÁM A BALÁK Katechetická příprava
Numeri 22:1-36
Numeri 23:11-13
Numeri 23:25-27
Numeri 24:10-19
29
ZÁVĚR MOJŽÍŠOVA ŽIVOTA Katechetická příprava
Deuteronomium 30:15-20
Deuteronomium 31:1-8
Deuteronomium 34:1-12
30
PŘED VSTUPEM DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ Katechetická příprava
Jozue 1:1-18
Jozue 2:1-24
31
VSTUP DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ Katechetická příprava
Jozue 3:1-17
Jozue 4:1-8
Jozue 5:1-3
Jozue 5:10-12
32
PÁD JERICHA Katechetická příprava 33
ACHÁNOVA KRÁDEŽ A JEJÍ DŮSLEDKY Katechetická příprava
Jozue 7:1-26
Jozue 8:1-28
34
IZRAEL SE UJÍMÁ ZEMĚ ZASLÍBENÉ Katechetická příprava
Jozue 9:1-27
Jozue 14:1-5
Jozue 20:1-9
Jozue 23:1-16
Jozue 24:1-30
35
POČÁTEK DOBY SOUDCŮ Katechetická příprava
Soudců 2:11-16
Soudců 4:1-24
Soudců 5:1-15
Soudců 5:31
36
GEDEON Katechetická příprava
Soudců 6:1-32
Soudců 7:1-8
Soudců 7:16-22
37
SAMSON Katechetická příprava
Soudců 13:2-5
Soudců 14:1-20
Soudců 15:1-20
Soudců 16:1-31
38
RÚT Katechetická příprava
Rút 1:1-22
Rút 2:1-23
Rút 4:13-14
Rút 4:17
39
Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes