//
you're reading...

-ANIMÁTORSTVO

Pozvání na cestu SZ 2 (Knihy Samuelovy – Proroci)

Pracovní listy k tomuto cyklu jsou zde: http://katecheze.evangnet.cz/pozvani-na-cestu-stary-zakon-2-mladsi-sada-… (pro mladší) a zde: http://katecheze.evangnet.cz/pozvani-na-cestu-sz2-starsi-sada-listu (pro starší)
Použít lze také pracovní listy k biblickým příběhům pro předškolní zde:http://katecheze.evangnet.cz/pribehy-stareho-zakona-sada-pracovnich-list…
Elektronická příručka ke stažení zde http://katecheze.evangnet.cz/publikace-ov/pozvani-na-cestu-stary-zakon-2

Nadpis Typ Biblický odkaz Pořadí v lekci
PROROCTVÍ O MESIÁŠI Katechetická příprava Izajáš 11:10
KLANĚNÍ MUDRCŮ Katechetická příprava Matouš 2:1-23
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO Katechetická příprava Skutky 2:1-41
POVOLÁNÍ SAMUELE Katechetická příprava
1 Samuelova 1:1-3
1 Samuelova 1:9-28
1 Samuelova 3:1-21
1
IZRAEL ZTRÁCÍ TRUHLU SMLOUVY Katechetická příprava
1 Samuelova 4:1-11
1 Samuelova 5:1-4
1 Samuelova 5:11
1 Samuelova 7:1-15
2
SAUL KRÁLEM Katechetická příprava
1 Samuelova 8:1-21
1 Samuelova 10:17-27
1 Samuelova 11:1-15
1 Samuelova 12:13-25
3
SAULOVA NEPOSLUŠNOST A NEKAJÍCNOST Katechetická příprava
1 Samuelova 13:1-14
1 Samuelova 15:1-35
4
DAVID POMAZÁN ZA KRÁLE Katechetická příprava 1 Samuelova 16:1-25 5
DAVID A GOLIÁŠ Katechetická příprava 1 Samuelova 17:1-54 6
JÓNATAN A DAVID Katechetická příprava
1 Samuelova 18:1-9
1 Samuelova 19:1-18
1 Samuelova 20:1-42
7
SAUL PRONÁSLEDUJE DAVIDA Katechetická příprava
1 Samuelova 22:1-5
1 Samuelova 24:1-23
1 Samuelova 26:1-25
8
DAVID ZÍSKÁVÁ KRÁLOVSTVÍ Katechetická příprava
2 Samuelova 1:1-16
2 Samuelova 2:1-7
2 Samuelova 5:1-10
2 Samuelova 6:1-5
2 Samuelova 6:14-19
9
DAVIDŮV HŘÍCH A POKÁNÍ Katechetická příprava
2 Samuelova 11:1-27
2 Samuelova 12:1-14
10
DAVID A ABŠALÓM Katechetická příprava
2 Samuelova 15:1-18
2 Samuelova 15:30
2 Samuelova 16:5-15
11
DAVID ZNOVU KRÁLEM Katechetická příprava 2 Samuelova 18:1-17 12
DAVID ZNOVU KRÁLEM Katechetická příprava
2 Samuelova 18:1-17
2 Samuelova 19:1-9
12
ŠALOMOUNOVA MOUDROST A SLÁVA Katechetická příprava
1 Královská 2:1-4
1 Královská 3:1-28
1 Královská 10:1-29
13
STAVBA A POSVĚCENÍ CHRÁMU Katechetická příprava
1 Královská 6:1-14
1 Královská 8:1-61
14
KRÁLOVSTVÍ SE ROZDĚLUJE Katechetická příprava
1 Královská 11:1-13
1 Královská 12:1-24
15
IZRAEL A JUDA PROPADAJÍ MODLÁŘSTVÍ Katechetická příprava
1 Královská 12:26-33
1 Královská 14:21-31
1 Královská 15:1-6
16
PROROK ELIÁŠ Katechetická příprava
1 Královská 16:29-34
1 Královská 17:1-24
17
ELIJÁŠŮV ZÁPAS NA KARMELU Katechetická příprava 1 Královská 18:1-46 18
ELIJÁŠ NA CHORÉBU Katechetická příprava 1 Královská 19:1-21 19
NÁBOTOVA VINICE Katechetická příprava 1 Královská 21:1-29 20
ACHABŮV KONEC Katechetická příprava 1 Královská 22:1-38 21
UZDRAVENÍ NAAMÁNA SYRSKÉHO Katechetická příprava 2 Královská 5:1-19 22
PŘEMOŽENI ARAMEJCŮ (SYRSKÝCH) Katechetická příprava 2 Královská 6:8-23 23
PÁD SEVERNÍ ŘÍŠE Katechetická příprava
Izajáš 5:1-7
2 Královská 16:1-33
24
CHIZKIJÁŠ-DŮVĚRA PROTI CHVÁSTÁNÍ Katechetická příprava
2 Královská 18:13-37
2 Královská 19:1-37
25
JÓŠIJÁŠ – KRÁL REFORMÁTOR Katechetická příprava 2 Královská 22:1-20 26
PROROK JEREMJÁŠ OHLAŠUJE SOUD Katechetická příprava Jeremjáš 36:1-32 27
JEREMJÁŠOVO UTRPENÍ Katechetická příprava
Jeremjáš 37:1-21
Jeremjáš 38:1-28
28
EZECHIELOVO VIDĚNÍ Katechetická příprava Ezechiel 37:1-14 29
DANIEL A JEHO DRUHOVÉ Katechetická příprava Daniel 1:1-21 30
NEBÚKADNESARŮV SEN Katechetická příprava Daniel 2:1-49 31
JUDŠTÍ MLÁDENCI V OHNIVÉ PECI Katechetická příprava Daniel 3:1-30 32
VIDĚNÍ KRÁLE BELŠASARA Katechetická příprava Daniel 5:1-30 33
DANIEL VE LVÍ JÁMĚ Katechetická příprava Daniel 6:1-29 34
KRÁLOVNA ESTER Katechetická příprava
Ester 2:17-23
Ester 3:8-11
Ester 4:1-17
35
ZÁCHRANA ŽIDŮ Katechetická příprava
Ester 5:1-5
Ester 7:1-6
Ester 8:7-12
Ester 9:20-22
36
JÓB Katechetická příprava
Jób 1:1-22
Jób 2:1-13
Jób 42:1-16
37
NÁVRAT ZE ZAJETÍ A STAVBA CHRÁMU Katechetická příprava
Ezdráš 1:1-11
Ezdráš 3:1-4
Ezdráš 3:10-13
Ezdráš 4:1-24
Ezdráš 5:1-2
Ezdráš 6:15-22
Nehemjáš 8:1-6
38
OBNOVA JERUZALÉMA Katechetická příprava
Nehemjáš 1:1-11
Nehemjáš 2:1-20
Nehemjáš 3:1-10
Nehemjáš 4:1-11
39
VYPRÁVĚNÍ O JONÁŠOVI Katechetická příprava
Jonáš 1:1-16
Jonáš 2:1-11
Jonáš 3:1-10
Jonáš 4:1-11
40

zdroj: http://katecheze.evangnet.cz/cykly/pozvani-na-cestu-SZ2

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes