Preventívny systém 2016

CERTIFIKOVANÍ ANIMÁTORI – absolvované školenie PREVENTÍVNY SYSTÉM:

Branislav Šimko, AKN (2016)

Viktor Molnár, AKN (2016)

Michal Šimko, AKN (2016)

Faustína Lucia Dikantová, AKN (2016)

Attila Sebestyén, AKN (2016)

Veronika Maťková, AKN (2016)

Lea Grupáčová, AKN (2016)

Béla Cservenka, AKN (2016)

Barbora Fialová, AKN (2016)

Dominika Lehocká, AKN (2016)

Marco Paxner, AKN (2016)

Cynthia Némethová, AKN (2016)

Bruno Sporný, AKN (2016)

Dominik Hirner, AKN (2016)

Kristína Mikolášová, AKN (2016)

Annamária Baránková, AKN  (2016)

Bianka Šuchová, AKN (2016)

Erik Dombi, AKN (2016)

Karolina Hodúrová, AKN (2016)

Oskar Kovač, AKN (2016)

Patrik Hruška, AKN (2016)

Alexandra Molnár, AKN (2016)

Tomáš Kociha, AKN (2016)

Viktória Zacharová, AKN (2016)

Adam Bauer, HODY-TYM (2016)

Adam Hartl, HODY-TYM (2016)

Aneta Hartlová, HODY-TYM (2016)

Dorka Kňažková, HODY-TYM (2016)

Filip Valábek, HODY-TYM (2016)

Laura Grellová, HODY-TYM (2016)

Lesia Pastýrová, HODY-TYM (2016)

Linda Csepreghyová, HODY-TYM (2016)

Lucia Príbelská, HODY-TYM (2016)

Marek Geleta, HODY-TYM (2016)

Martina Bauerová, HODY-TYM (2016)

Matej Janeba, HODY-TYM (2016)

Paulína Laššúová, HODY-TYM (2016)

Alexandra Borošová, HODY-TYM (2016)

Soňa Balušková, HODY-TYM (2016)

Petr Šimáček, žeLIVE (2016)

Katarína Pánková, žeLIVE (2016)