//
you're reading...

- DUCHOVNÝ ŽIVOT

Richard Rohr: Radikální milost

pdf-icon

Předmluva editora

Jednotlivé meditace jsou v této sbírce uspořádány podle liturgických období, jak je církev slaví, nicméně vybízíme čtenáře, aby používali tuto knihu jakýmkoli zpùsobem, který uznají za vhodný. Někteří ji budou používat jako knihu meditací „den po dni“, jiní v ní budou listovat a najdou si svá oblíbená místa. Oba přístupy splní naše očekávání: přáli jsme si předložit soubor úvah nashromážděných za dvě desetiletí veřejných kázání a publikační činnosti otce Richarda Rohra.

Pokud si poslechnete audiokazety Richarda Rohra, zjistíte, že předkládané meditace nejsou doslovným záznamem mluveného slova. Nástroje dobrého řečnického projevu, jako je opakování, hlasová modulace, načasování a jiné techniky, lze jen zřídka použít v písemném projevu. Najdete zde sevřené a hutné vyjadřování, meditace příležitostně konstruované z rùzných zdrojù. Poté, co byly meditace uspořádány, přispěl k nim Richard téměř vždy novými formulacemi nebo novým materiálem. Richard namnoze přispíval materiálem, který už vyšel v mnoha jeho publikacích (je totiž velice plodný autor!).

Kde bylo třeba, zvláště v jeho ranějších promluvách, byl jazykový projev aktualizován tak, aby zrcadlil Richarda Rohra let devadesátých, nikoli sedmdesátých. Zpùsob, jakým mluvíme o Bohu a o sobě navzájem, se za posledních dvacet let značně změnil. V pozdějších meditacích vystupuje i smysl pro femininní metafory Boha, jakkoli pro Richarda zùstává vztah mezi Otcem a Synem pro chápání Boha ústředním tématem a jako takový byl v knize ponechán.

V této knize naleznete mnohem více dní, než jich je v jednom roce. Je tomu tak proto, že délka některých období se rok od roku mění. Tak například advent jen zřídkakdy zabírá čtyři týdny. Vánoce přicházejí obvykle už před koncem čtvrtého týdne. Takže v této knize naleznete nejdelší možný advent a nejdelší možnou dobu vánoční. Totéž platí pro období liturgického mezidobí před dobou postní a po Letnicích, jež také trvají rùzně dlouho.

V každém případě je tu zařazeno sdostatek meditací, aby vyplnily i ta nejdelší možná období, takže je kniha použitelná nadčasově. Používáte-li ji tedy k meditacím den po dni, přeskočte příslušné pasáže, kdykoli toho v souladu s liturgickým kalendářem bude třeba. Pokud naopak chcete v knize jen tak listovat, přijměte meditace navíc jako bonus.

Ačkoli jsou meditace uspořádány podle církevního liturgického kalendáře, nebylo záměrem uvádět denní meditace v návaznost na biblická čtení lekcionáře. Šlo pouze o to, naznačit ducha liturgického období.

Název této knihy vychází z Richardova konceptu, o němž hovořil prvně někdy v sedmdesátých letech, jak to zachycuje text „The Spiritual Family and the Natural Family“ (Rodina duchovní a přirozená). Dodnes se ho používá jako názvu pro věstník Centra akce a kontemplace. Obráží se v něm hluboká Richardova tužba. To lze nahlédnout v meditaci na 99. den „Katoličtí radikálové“ a na 403. den „Radikální milost“.

 

John Bookser Feister

Túto knihu si môžete stiahnuť TU.

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes

A ještě ftípek :)

„Zuzko, zlatíčko, podej tátovi noviny, prosím.“
„Ach tati, ty jsi neskutečně staromódní. Jaképak noviny, když existují smartphony, notebooky, iPady,… Kdo dnes potřebuje noviny?“
„Dobrá, tak mi podej třeba iPad,…“
Moucha se nikdy nedozvěděla, jak draho vyšel její pohřeb na kuchyňském stole…

5o4u.com od roku 2013:

  • 0
  • 9 162 528
  • 499 653