//
you're reading...

Animátorstvo

RudyK.: Dobrodružstvo animátora – 5. ZDROJE

1004087_537289202985946_1244519784_n

Sila modlitby , Svätej omše, duchovnej obnovy a duchovných cvičení
Vzťah k Bohu je v našom výchovnom systéme tou najvyššou hodnotou. Primerane k tomu sú prispôsobené i niektoré naše akcie, kde prvok príťažlivého priateľstva a sústredenia sa na chvíle prežité s Bohom, prevláda nad prvkami športovými, zábavnými a výslovne oddychovými… V týchto akciách však vládne vyrovnaná súhra a nejde sa na úkor jedného do extrémov, potlačiac tak úplne do úzadia druhé. Kaplnka je vždy centrom domu. Večné svetlo vyžaruje všade tam, kde sa spolu s chlapcami nachádzame.
 

Don Boscovi išlo vždy o modlitbu, ktorá je prejavom živej viery a vnútorného presvedčenia. „Radšej sa nemodliť, ako sa modliť zle.“ (don Bosco)

Nepreťažujme chlapcov množstvom modlitieb. Dbajme viac o kvalitu a osobný príklad ako o množstvo. Vyžaduje to o to väčšiu horlivosť, iniciatívu a tvorivosť. Modlitby nech sú jednoduché, krátke, pestré, … . Nech sú spojené so spevom, s určitou slávnostnosťou, plné radosti a optimizmu. Don Bosco dával vždy prednosť úprimnosti pred vonkajšou disciplinovanosťou. Často dbaj na osnovu liturgického roka. (cirkevné sviatky, sviatky Pána, Panny Márie, svätých, …)

Skúsenosť dokazuje, že najmocnejšou podporou pre mladých je častá sviatosť zmierenia a sväté prijímanie. Mariánska úcta bola don Boscom mimoriadne zdôrazňovaná.

„Neurobili sme nič bez jej materinskej pomoci!“  Skúsenosť dokazuje, že najmocnejšou podporou pre mladých je častá sviatosť zmierenia a sväté prijímanie. Mariánska úcta bola don Boscom mimoriadne zdôrazňovaná.

„Neurobili sme nič bez jej materinskej pomoci!“

Zvláštne postavenie zastávajú duchovné obnovy a duchovné cvičenia. Sú ponukou pre našich starších chlapcov. (približne od 14 – 15 rokov) Okrem klasických stretiek, majú tvoji chlapci každý mesiac načerpať čo najviac pre svoj duchovný rast. Nepoznám lepší spôsob, akým môže byť správne vykonaná duchovná obnova. Menšia skupinka chlapcov (približne ako stretko), má možnosť ísť na chatu. Nie, nie – nehovorím tu o výlete, dvakrát by som sa neopakoval. Duchovná obnova má totižto trochu zaujímavejší ráz. Prvý deň večer je takmer rovnaký ako pri výlete. Menšia výnimka je vo výbere večernej zábavy (nočná hra, …). Mala by byť trochu menej namáhavá. Zvlášť by mala byť zameraná na budovanie spoločenstva, radosti, tvorivosti – samozrejme, že nesmie chýbať na „grádoch“. Môžu to byť obľúbené spoločenské hry akými sú „Mafia“, „Pištoľníci“, „Indiáni a kovboji“, inokedy zas môžeš dať priestor zábavným scénkam, večeru s kúzelníkom, či rozprávaniu zaujímavých, tajomných alebo veselých príbehov… . Večer sa zaľahne trochu neskôr, nie však nad ránom, aby boli chlapci ráno čerství. Druhý deň začína klasicky hygienou, po nej nasledujú pekné tvorivé ranné modlitby s krátkym zamyslením (pomocou príbehu) a následným predsavzatím do dňa. Môže to byť príbeh a predsavzatie, na ktoré bude nadväzovať téma celej duchovnej obnovy. Trochu nezvyčajne prebiehajú i raňajky. Snažíme sa totiž, aby sa chlapci zbytočne nerozptyľovali a tak dokázali lepšie prežiť celú duchovnú obnovu. Preto im pustíš magičnahrávku nejakého pekného príbehu na pokračovanie. Kľudne môže byť i na viac duchovných obnov. Môže to byť napríklad príbeh „Božia hradba“, „Obeť spovedného tajomstva“, „Sandokan – pásmo viacerých poučných príbehov“, či niečo podobné … . Docieliš tým , že chlapci budú pozorne počúvať a tak sa posedenie pri stole nepremení na obyčajné rozptýlenie. Po raňajkách hneď a pružne všetko poupratujte a priprav spolu s chlapcami miestnosť na duchovnú obnovu. Vytvorte si príjemnú atmosféru klubovňového kruhu. Na rade je jedna z hlavných častí programu – téma duchovnej obnovy. Bolo by veľmi vhodné, aby si tento príhovor pripravil nejaký kňaz. Má dostatočné skúsenosti i autoritu. Nech je to príhovor duchovný, veselý a zároveň hlboký, dotýkajúci sa vnútra, problémov, života chlapcov. Je veľmi dobré, ak chlapci majú svoje vlastné zošity na tieto „prednášky“, aby si občas niečo, čo ich zaujme poznačili. Nielen že im to pomôže pri príprave na sviatosť zmierenia, ale taktiež ich písanie udrží v pozornosti. Po tejto krátkej prednáške je priestor na spoločné spytovanie svedomia a prípravu na sviatosť zmierenia. Môžeš si ho spokojne pripraviť i ty. Ako predloha ti môže poslúžiť brožúrka „Bože, chcem sa dobre vyspovedať“ (hľadaj u saleziánov), alebo hociktoré pekne spracované spovedné zrkadlo. Nech je to všetko dobre a pútavo pripravené. Duchovné veci sa dajú ponúkať veľmi príťažlivo a oslovujúco. Chce to veľa tvojej modlitby, božieho požehnania, trochu skúsenosti a dokonalé poznanie tvojich chlapcov. Po tomto programe nechaj kúsok priestoru pre to, aby si chlapci dotiahli svoje osobné spytovania svedomia a pripravili sa na samotnú sviatosť zmierenia. Taktiež si môžu trochu premyslieť to, o čom im kňaz v príhovore hovoril. Počas toho ako sa chlapci jednotlivo spovedajú, je veľmi vhodné čítať im v miestnosti povzbudivé duchovné príbehy. Nepodľahnú tak rozptýleniu. Je tu namieste povedať o niečo o tom, aké dôležité je pri samotnej duchovnej obnove priestor pre ticho. Nebudeš to mať vôbec ľahké. Chlapci naň nie sú ani najmenej naučení. Vytrvalo sa však o to usiluj, po čase zaiste zbadáš veľké výsledky. Veď ako ináč, ak nie v tichu sa chlapcom podarí porozprávať sa s Pánom Bohom, uvedomiť si, čo bolo zlé a v čom by bolo dobré pridať, dať si dobré predsavzatie do budúceho mesiaca. Riaď sa pritom však rozumom a zároveň láskou. Nechci mať zo živých a zdravých chlapcov mĺkve roboty, na druhej strane sa však neboj byť na nich zdravo náročný. Teraz už zaiste chápeš, prečo som ti odporúčal ponúkať duchovné obnovy výlučne starším chalanom. Mladší by jednoducho neobsedeli a nič by si z toho nezobrali. Neboli by schopní naplno prežiť tú obrovskú krásu námahy a s ňou spojeného krásneho, čistého svedomia po dobrej sviatosti zmierenia. Takto mesiac, čo mesiac uvidíš na svojich chlapcoch priam hotové zázraky, ktoré v ich duši Boh vykoná. Po sviatostiach zmierenia duchovnú obnovu zakončíte spoločnou svätou omšou, o ktorej priebehu sa vopred poraď s kňazom, ktorý ju bude pre vás slúžiť. Nech je tvorivá, radostná, mladícka (gitara, spoločné prosby, obetné dary, …)

Na duchovné obnovy spravidla chlapci začínajú chodiť až po duchovných cvičeniach. Nebudem ti tu o nich veľa rozpisovať, pretože ich hlavná réžia je v rukách kňaza, ktorý si ich pripraví. Ty mu skôr pomôž s programom na vyplnenie „voľných“ chvíľ, o ktorých sa s ním predom poraď. Duchovné cvičenia – zvlášť tie prvé sú ohromným zážitkom pre mladého chlapca. Poväčšine je to jeho „znovuzrodenie“ duchovného života. Zapáli sa pre mnohé ideály, je pripravený pustiť sa do boja o spásu svojej duše. Mesačné duchovné obnovy mu v tom pravidelne pomáhajú a oživujú jeho pôvodný zápal. Prvé duchovné cvičenia trvajú spravidla tri dni, je dobré zaradiť ich do voľných prázdninových chvíľ. Predom počas roka si vyhliadni svojich starších, dorastajúcich chlapcov, pohovor si si s nimi a pozvi ich na ne. Opakujú sa jedenkrát do roka. Deviataci alebo zrelí skončení ôsmaci už môžu od teba túto ponuku dostať, nepremárni teda túto príležitosť.

Skôr, než dám za touto kapitolou definitívnu bodku, nedá mi ešte zopár riadkov nenapísať o Svätej omši. Snaž sa k nej chlapcov čím viac príťažlivo a vytrvalo povzbudzovať. Spolu so svätým prijímaním je nenahraditeľným prostriedkom duchovného rastu chlapca. Ak máš príležitosť ísť spolu s chlapcami na Svätú omšu, rozhodne ju nevynechaj. Najviac tu dosiahneš svojim nefalšovaným, úprimným presvedčením a osobným príkladom.

Odkiaľ čerpať a nevyčerpať?

V prvom rade od chalanov. “Snaž sa mať rád to, čo majú oni radi, a oni budú mať radi to, čo máš rád ty.” Ak je niekto hluchý ako poleno, nebudem z neho chcieť mať muzikanta s celou kapelou len pre to, že ja viem hrať na gitare. Tiež veľmi smiešne vyzerajú tí, ktorí prídu na stretko s hrubou knihou katechizmu a svojimi múdrymi kázňami chcú chlapcov obracať na pravú mohamedánsku vieru. …no, ale kde sme? Takýto mudrlanti sú veľmi ďaleko od don Boscovho figliarstva akým vedel ponúkať živú a mládežnícku vieru. Ako zistíš, že k takýmto mudrlantom patríš i ty? Otvor trochu oči keď rozprávaš pre chlapcov a pozri sa ako reagujú. Keď už dlhodobejšie badáš ich kyslé tváre a znudené pohľady do prázdna pri svojich katechézkach, keď sa ti už tá či oná dobre mienená rada, poučenie dostane od niekoho, neuzavri sa do seba so spupným výzorom “ja to robím tak ako viem a keď sa niekomu nepáči, nech si to robí sám!”. Zasmej sa nad svojou neohybnosťou v reči a s o to väčšou radosťou sa pusť do toho ako ten príbeh povedať čo najpútavejšie, ako tú “nudnú časť” katechizmu premeniť na otvorené ústa chlapcov. A neboj sa nacvičiť si to. Postav sa niekedy pred zrkadlo a rozpovedz tomu oproti sebe svoj monológ. Úbohé? Tak to nenechaj tak, pretože to znechutí teba i chlapcov.

Ak hľadáš materiál na stretká, dnes ti veru zo skrine nespadne – niet ho tam totižto. To čo budeš robiť na stretkách sa podobá rozkvitnutej lúke. Ocitneš sa na nej a s výrazom zdesenia zbadáš, že každý jeden pestrofarebný kvietok nesie kúsok z toho, čo svojim chalanom máš povedať. O akej lúke a kvietkoch tu hovorím? Lúka sú knihy a kvietky jednotlivé vedomosti z nich. Je na tebe, aby si ich podľa farieb z kníh správne povyberal, dal do kopy, pekne si to všetko odložil a ponúkol svoje vedomosti i iným, aby sa nemuseli toľko trápiť ako si sa trápil ty. Tvoje námahy hľadania však nesú oveľa väčšie prednosti – prišiel si na to a o to viac si to budeš ceniť. Preto nikdy nezaškodí našim animátorom v niektorých veciach sa potrápiť, i keď jednoduchšie by bolo vyklopiť im to na rovinu. (Ale som zákerák, čo?!) Niekedy sa treba i popáliť, aby sme si to zapamätali. Šťastný je však ten, kto uverí a osvojí si to skôr, než sa zbytočne popáli.

A ešte jedna myšlienka na záver. Predpokladom toho, aby sa niečo vymyslelo je nechať si na to dostatok času. Začať hneď je rozumnejšie než čakať, kým dostaneš inšpiráciu. Ak začneš, tá na seba nenechá dlho čakať. Až sa to rozbehne v tvojej mysli a srdci, miestami je ťažšie brzdiť všetky svoje nápady a inšpirácie, než ich krvopotne vyhľadávať.

Teda s radosťou do toho!

 Zopár typov po akých knihách siahnuť:

Príbehy:

– Veľké pravdy v malých príbehoch (P. Lefevre)

– Mozaika radosti I., II. (zostavila M. Richterová)

– O kázni a dáždnikoch (K. Wojtowicz)

– B. Ferrero: 15 kníh

– Objav svoje krídla (zostavil W. Hoffsümmer)

– Z planéty na planétu (P. Hadač)

– Pokračovatelia dedičstva (A. Pauliny)

– V nasadení života (A. Pauliny)

– Kariéra svätých (A. Pauliny)

– Umenie žiť (A. Pauliny)

– Ty si mať dobrotivá – v nej časť „Matkino srdce“

(zbierka mariánskych príkladov – zostavili slovenskí saleziáni)

– Slepačia polievka pre dušu I., II., III. (napísali a zozbierali J. Canfield, M. V. Hansen)

– …

Katechézky, stretko:

– Dejiny spásy (zostavili slovenskí saleziáni)

– Nebojte sa života (V. Montana)

– Kniha hlavolamov (M. Zapletal)

– Výpravy za dobrodružstvím (M. Zapletal)

– Hry v prírodě (M. Zapletal)

– Hry v klubovně (M. Zapletal)

– Hry na hřišti a v telocvičně (M. Zapletal)

– Hry ve městě (M. Zapletal)

… ďalej je to veľa kníh s hrami vychádzajúcich v českom saleziánskom nakladateľstve „Portál“:

– Hry pro život (S. Hermochová)

– Hry na zvýšení koncentrace a uvolnění

(R. Portmanová, E. Schneiderová)

– Zlatý fond her II. (J. Hrkal, R. Hanuš)

– …

 Formácia animátora:

– Smer človek (J. Prieto)

– Cesta k pravde (súbor 15-tich brožúrok –

V. I. Forgan)

– Tatranské jedle (Šichta)

– Don Bosco (T. Bosco) – všímaj si štýl,

akým pracoval don Bosco…

– Dominik (T. Bosco)

– Malý generál (Bohuslav – Ernest Macák)

– veľa, veľa životopisov a iných povzbudivých kníh…

___________________________________

EXKURZ: 

Ako motivovať účastníkov k aktívnej účasti na programe stretka?

 • osobný zápal a nadšenie animátora
 • dobré uvedenie – najmä hier a aktivít (scénka, slovné namotivovanie, hudba…)
 • dobrý program a atmosféra (= väčšia účasť a chuť chodiť – „bolo tu super, nabudúce určite prídem“)
 • prirodzenosť stretnutia (nie nasilu prešpekulované a preprogramované, vzhľadom na atmosféru, náladu a vzťahy vedieť obmeniť aj pripravený program)
 • dať pozor na stereotyp – vždy to isté, klasické, predvídané – občas treba byť tvorivý a nebáť sa šokovať
 • vytvoriť atmosféru prijatia, vzájomného priateľstva, byť veselý a láskavý, aby naše deti a mladí na stretku „cítili, že sú milovaní“
 • cieľom stretka nie je program, ale ľudia na ňom, na ktorých nám záleží!
 • vôbec prísť a prísť na čas
 • prísť skôr ako deti a nachystať si dopredu všetko, čo potrebujem a už na nich čakať
 • priateľské privítanie, všimnúť si všetkých, poznať deti, byť citlivý, nikoho neuraziť
 • priblížiť sa k deťom, dostať sa na ich úroveň, zaujímať sa o to, čo chcú a potrebujú oni, a nie hneď im dávať to, čo chceme my, a oni to nie sú schopní ešte prijať, nezaujíma ich to
 • osobné vzťahy, individuálny prístup, osobné rozhovory
 • nadšenie animátora pre stretko, pre ľudí v ňom
 • byť jedným z nich, hrať sa s nimi, zbytočne sa nevyvyšovať
 • sloboda (nemusíš sa vyjadriť, zapojiť, keď nechceš)
 • pomáhať deťom a mladým nájsť vlastnú cestu
 • vedieť rešpektovať názory druhých (aj keď sa nám zdajú naivné alebo nesprávne)
 • ponúknuť určitú náročnosť, s vyšším vekom aj väčšia zodpovednosť (láskavo vyžadovať a nie byť láskavo ľahostajný…)
 • dať aspoň malú zodpovednosť každému v skupine (aby mal každý nejakú úlohu v rámci stretka) a tak ich postupne učiť zodpovednosti a službe
 • posun mladých a detí na stretku (osobnostný rozvoj, lepšie vzťahy, posun v prežívaní osobnej viery)
 • modlitba animátora za stretko
 • osobný príklad, príťažlivý životný štýl
 • dať deťom pocítiť, že ich máme radi a že nám na nich úprimne záleží
 • úsmev (je najkratšou vzdialenosťou medzi ľuďmi)
 • dotyk (podanie ruky, potľapkanie…)
 • darček, spomenutie si (narodeniny, meniny…)
 • darovať seba, svoj čas, „byť s nimi len tak“  =  vidia, že som s nimi, záleží mi na nich
 • dávať príklad, povzbudzovať a viesť k dobru  =  vidia, že mi záleží na ich dobre
 • venovať sa každému osobne, osobný záujem, ponúknutie priateľstva
 • neustále budovanie vzťahov (aj pomocou maličkostí)
 • vedieť sa „znížiť“, hrať sa a zabávať spolu s nimi
 • byť komunikátorom = mať hlboké vnútro, ale hovoriť jednoducho a zrozumiteľne
 • úprimnosť vo vzťahu „som tu preto, že chcem byť s tebou“, jednoduchosť
 • ochotný prístup „som tu pre teba“, byť k dispozícii
 • dôverovať
 • byť priateľom
 • vytvárať rodinné ovzdušie, kde panuje láska a dôvera
 • stáť za nimi, keď to potrebujú, nech sa stane čokoľvek
 • vedieť odpúšťať, „zabúdať“ a vedieť pretrpieť každé pokorenie
 • vždy byť láskavý
 • mať veľkú trpezlivosť, veľkú dávku sebaovládania
 • vedieť sa obetovať pre ich dobro (a viesť aj ich k obetavosti)
 • zaujímať sa o celý ich život
 • vedieť skĺbiť osobnú autoritu s láskavosťou a dobrotou
 • svojim konaním zvestovať Božiu lásku
 • vedieť ďakovať aj za maličkosti
 • ponúkať ideál „obyčajnej svätosti“, ktorej je schopný každý
 • prejavy láskavosti, radosti a ochoty = životný štýl animátora
 • byť vzorom prirodzenej nábožnosti, ktorá pramení s osobného vzťahu s Bohom
 • zaujímavo im predkladať myšlienky viery
 • viesť ich k duchovnému životu, učiť ich modlitbe
 • pomáhať im žiť v Božej milosti, viesť ich k pravidelnej spovedi
 • vždy byť veselý a vytvárať radostnú atmosféru
 • vedieť sa k nim priblížiť, osloviť, povzbudiť, dôverne sa porozprávať
 • vedieť zachovať tajomstvo a nesklamať ich dôveru
 • učiť sa umeniu počúvať
 • dokázať pochopiť a prijať ich ideály
 • vedieť poradiť a povzbudiť
 • najskôr milovať to, čo sa im páči, potom ich postupne usmerniť k vyšším hodnotám
 • stať sa „hodným milovania“
 • modliť sa za nich, modliť sa s nimi
 • mať odvahu milovať konkrétnymi skutkami lásky
 • „darovať svoje srdce“!

Záležitosti vzťahov

„Nestačí ich milovať, oni musia cítiť, že sú milovaní.“

 „Výchova je vec lásky = výchova láskou k láske.“

Na otázku: „Ako preukazovať lásku?“ nám don Bosco dáva jednoduchú odpoveď – milujte ich.“ Don Boscov prístup priťahoval, získaval, premieňal srdcia. Netreba však zabudnúť, že jeho prirodzená vychovávateľská láska, taká výrazná, korení v nadprirodzenej láske k Bohu a z nej čerpá odvahu a silu k obeti, akú žiada plné nasadenie pre druhých.

Časté chyby na stretku (Prečítaj, pouvažuj a zmeň (sa). 

 • neskorý príchod animátora (má tam byť ešte pred začiatkom!)
 • nepripravený program na stretko
 • žiadna štruktúra stretka
 • nevhodne zvolená forma programu
 • nepripravená téma, ťažká téma
 • žiadna téma, len kecanie o všetkom a o ničom
 • žiadne aktivitky a hry, len téma
 • chýba čas na neformálne rozhovory
 • stretko bez pointy, bez cieľa
 • otrepané hry, ktoré už nikoho nebavia
 • chýbajúce pomôcky a materiály na program
 • stále to isté, bez originality, suché, nudné
 • nedodržaný alebo nejasný čas začiatku a ukončenia stretka
 • deti odchádzajú ešte pred skončením stretka počas programu
 • nezohľadnená veková skupina (ťažké alebo príliš jednoduché)
 • „tlačenie“ určitým smerom bez slobody a možnosti vybrať si
 • nepozornosť, vyrušovanie, znudenosť, nezáujem detí
 • skupinkovanie, rozčleňovanie v rámci stretka
 • nevšímavosť vzťahov navzájom medzi deťmi
 • málo spoločných zážitkov, málo času stráveného spolu „len tak“
 • nepozdravenie, nepodanie ruky, neusmiatie sa pred začiatkom stretka
 • deti sa necítia na stretku prijaté a milované
 • fláka sa modlitba, je stereotypná, neosobná
 • neprimerané tresty namiesto motivácie (represívny systém)
 • náladovosť alebo znudenosť animátora, nervozita
 • nezáujem o deti na stretku, o hlboké a nadšené vzťahy
Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes