//
you're reading...

RudyK.: Dobrodružstvo animátora

RudyK.: Dobrodružstvo animátora – 7. VÝLETY

vylety-254Čo by popri stretkách nemalo chýbať?

Na prilepšenie je potrebné mať vždy niečo v rukáve. Vytiahneš to vždy, keď nálada, optimizmus, nadšenie klesá. Chlapci nie sú nároční na prostriedky nadchnutia, je potrebné použiť ich však v pravej chvíli. Je nevyhnutné rovnako dobre ich pripraviť, preniknúť nimi do chlapcovej duše a brnknúť na tú citlivú strunu. Spoločným heslom je tu “nápaditosť”. Chlapci potrebujú, aby sa vždy niečo dialo. Z ich prirodzenosti je nemysliteľné, aby dlhšie obsedeli. Tým nehovorím, že v ich raste by sme nemali počítať s učením “obsedieť”.

Overenými prostriedkami oživenia sú akcie ako sú výlety, nočné výpravy, rôzne preteky, súťaže, príťažlivo ale správne podané i duchovné obnovy (nebojme sa radovať sa, ale byť i zdravo náročnými. Dokonca sa to ani nevylučuje.), tábory s neodmysliteľnou skúškou odvahy…

Rovnako neodmysliteľná zásada je tu na svojom mieste: – kedy daný „prilepšovák“ použiť nie je otázkou nálady, ale premysleného a citlivého uváženia. Nevystrieľajme si predčasne všetky svoje tromfy. Všetko v pravom čase.

 

Nezabúdaj na súťaže. Sú vhodným a nenahraditeľným spestrením. Často ich zaraďuj do programu svojej skupinky.

Zodpovednosť v malom kolektíve je citeľnejšia. Ak sa súťaží po skupinách, pocit zodpovednosti voči skupine rastie. Súťaženie je osvedčeným prostriedkom výchovy, ak sa nepreháňa tak, žeby tým trpel “duch jednoty” skupiny. Používajme ich, kde sa len dá. Voľme súťaže krátke. Celoročná súťaž stráca na pôvabe a vyžaduje si veľkú zohratosť viacerých partií.

Chlapec je bytosťou veľmi konkrétnou, preto má rád konkrétny symbol svojho víťazstva. V tom spočíva zmysel cien. Majú to byť ceny zásadne čestné a výchovné: putovný pohár, vlajočka, diplom, … Pri výnimočných veľkých skupinových dlhodobých akciách to môžu byť ceny praktické – kotlík na varenie, nová kronika, fotoalbum… Nikdy nie ceny peňažité. Na zaslúženú odmenu však nikdy nezabúdaj. Rovnako nie je nevyhnutné oceňovať každú maličkosť. Po čase by si mohol u chlapcov začuť vypočítavé: „…a čo za to dostanem?!“ – a to by už nebolo všetko v poriadku s našimi pravidlami.

Ako pripraviť výlet a akúkoľvek akciu?

 

Víkendový výlet

Príprava

 1. Výlet by sa mal uskutočniť až po niekoľkých stretkách, ako určitý prostriedok na dosiahnutie daného cieľa.
 2. Musíš vedieť, čo  tým výletom chceš dosiahnuť. (utuženie partie, odbúravanie egoizmu, lepšie spoznanie sa s chlapcami, ako odmena za určitú snahu, …) Ak by si nemal mať žiadny konkrétny cieľ, potom ho radšej nerob. Zbytočne sa vyčerpáš a neprinesie to žiadne ovocie.
 3. Je dobré, ak chlapci vedia o výlete aspoň mesiac dopredu

–          môžu sa naň tešiť a ty ich môžeš povzbudzovať k dobrému

–          môžeš ich učiť šetriť si naň peniaze. (cesta, veci, karimatka, spacák, batoh, …)

–          rodičia ich skôr pustia, pretože majú dostatok času na rozmyslenie a aj na spätný kontakt s tebou.

–          môžeš si s nimi v predstihu pripravovať rôzne veci (zástavu, …),  ktoré tam budete potrebovať.

–          môžeš ich skôr povzbudiť v učení. (Niekedy sa dá zájsť i do školy, porozprávať sa s učiteľmi o známkach chalanov, opýtať sa v čom im môžeš pomôcť,…)

–          ak máš dlhší čas na prípravu, lepšie spoznáš, prečo niektorí chalani na výlet nejdú. Dôvody môžu byť rôzne, a preto ich netreba nútiť tým, že ich stále otravujeme rôznymi otázkami. Ak sa stane, že rodina nemá toľko peňazí, alebo ak sú na tvojom     stretku viacerí súrodenci, vtedy treba všetko spraviť pre to, aby na výlet mohli ísť. Môže sa dať napríklad o trošku vyššia cena pre ostatných a pre neho taká, akú je schopný zaplatiť. Tí viac pri peniazoch zaplatia tým menej a chalani o tom ani nemusia vedieť. Pamätaj však na to, že pre chlapca je veľmi nepríjemné priznať, že rodičia mu nemôžu dať peniaze. Preto to rob vždy diskrétne v osobnom rozhovore s chlapcom.

–          chlapci majú čas vybaviť si preukážku na zľavnený lístok.

–          nezabúdaj si výlet vopred premodliť, najlepšie aj s chlapcami.

 1. Ak je to chata, ktorá nemá personál, nezabudni zabezpečiť alebo rozdeliť medzi chlapcov donesenie: hygienických vecí ako jar na umývanie, utierky, toaletný papier, … . Taktiež nezabudni na základnú lekárničku. Pre istotu sa vždy poisti najpotrebnejšími vecami pre kuchyňu, akými sú cukor, čaj, soľ,  kyselina citrónová (citrodeko), korenie, zápalky, … .
 2. Je potrebné pripraviť pre chlapcov prihlášky:

–          zaväzuje ich to prísť, učíš ich tak dodržať záväzky a dané slovo.

–          rodičia majú presné informácie (kde, čo, kedy a ako)

–          budeš mať rodičovský súhlas a získaš presné informácie o chlapcoch. (rodné číslo, bydlisko, …)

Prihláška – vzor

 1. K prihláške môžeš priložiť krátky list pre rodičov, v ktorom im vysvetlíš dôvody výletu, čo sa tam bude robiť, aký bude program.
 2. Základná prihláška musí byť adresovaná rodičom: „prihlasujem svojho syna…“. Má obsahovať meno chlapca, bydlisko, telefón, rodné číslo, názov výletu, kto ho organizuje, miesto kde a kedy bude, podpis rodiča.
 3. Ďalšou časťou prihlášky sú presné informácie o výlete: presný odchod s časom a miestom, kde sa stretnete (aspoň 10 minút pred odchodom), čas príchodu domov, ako sa budete stravovať, kde sa býva, presná cena, kto je za tento výlet zodpovedný. (mená vedúcich sa nikdy neuvádzajú ako prezývky)
 4. Je dobré uviesť, čo si so sebou vziať.
 5. Veľmi dôležitou časťou prihlášky je výzva, aby rodičia na jej zadnú stranu uviedli choroby chlapca, ktoré by sa mohli prejaviť počas výletu (alergie, …). Ak by to rodičia neuviedli a počas výletu sa táto choroba prejaví, nenesieš za to zodpovednosť. Takto zodpovednosť zostáva na rodičoch.
 6. Nezabudni tiež uviesť presný dátum, komu a do kedy je potrebné prihlášku vrátiť.

                   PRIHLÁŠKA NA HÁJIKOVSKÝ  VÝLET DO NÁMESTOVA

4. – 6. jún 1999

 

                      … výlet, na ktorý sa len tak ľahko nezabúda, pretože dobrodružstvo práve začína!

 

Týmto prihlasujeme svojho syna …………………………………………….,

narodeného dňa ………………………, bydliskom v ……………………………, ulica ……………………. č. …….., s rodným číslom: …………………./…………,

tlf. domov: …………/…………………………, na výlet do Námestova, prebiehajúci v dňoch 4.– 6. 6. 1999.

V ………………………, dňa …………………..           …………………………………

                                                                         podpis rodičov:

………………………………………

tu odstrihnúť – táto časť ostáva pre vás

Poplatok na osobu je 150,- Sk., z ktorého sa zaplatí cestovné a náklady za chatu. Je potrebné priniesť so sebou stravu na dva celé dni (2x raňajky, obed, večera). K povinnej výbave patrí športové oblečenie, náhradné oblečenie v prípade dažďa, teplý sveter, pršiplášť, spacák, prezúvky, hygienické potreby. Nezabudnúť kartičku poistenca! Doklad o zľave na SAD môže tiež pomôcť vyhnúť sa „vrtochom“ vodičov. (platí do 15 rokov). Odchod od saleziánskeho domu 4. 6.  o 1515, návrat 6. 6 okolo 1800.

Drahí rodičia, ak by Váš syn mal nejaké zdravotné problémy (senná nádcha, alergia na lieky, uštipnutie hmyzom … a.i., prípadne v nedávnej minulosti prekonal nejakú vážnu chorobu), upozornite nás na to na zadnej strane prihlášky.

Prosíme, aby ste v prípade záujmu vyplnenú vrchnú časť prihlášky s úhradou za pobyt odovzdali najneskôr do 2. 6. 1999. (Osobne alebo na vrátnici saleziánskeho domu).        

Stano Pňaček & Rudo Kopinec.

 

Priebeh výletu

 1. Na mieste stretnutia sa snaž byť ako prvý. Ak tam dôjdu i rodičia, podaj im ruku a porozprávaj sa s nimi.
 2. Námatkovo prekontroluj, či chalani niečo dôležité nezabudli doma.
 3. Do vlaku a autobusu sa snažte nastupovať naraz, jednými dverami a držte sa pokope (v jednom vagóne, vzadu v autobuse). Budeš mať lepšiu kontrolu.
 4. Ak sa cestuje dlhšie, maj vždy pripravené nejaké hry, piesne, … – podľa možnosti také, ktoré nevyrušujú ostatných cestujúcich. Ak sa chlapci nudia, potom vyvádzajú. Je dobré, ak máš informácie o okolí, kadiaľ prechádzate. Môžeš zaujať rozprávaním o hradoch, … .
 5. Ako prvý nech vystupuje tvoj pomocný animátor, alebo najstarší chalan, aby niekto nepodbehol pod vlak či auto. Ty sám vystupuj ako posledný. Prekontroluj, či si chalani  niečo nezabudli, hlavne pod sedačkami.
 6. Po príchode na chatu, chlapci prirodzene túžia preskúmať nové priestory. Netreba im v tom brániť, ale ani úplne dovoliť. Dbaj na to, aby sa najprv prezuli. Batohy nech si nechajú pokope. (v predsieni, spoločenskej miestnosti, …) Po desiatich minútach ich zavolaj do spoločenskej. Tam si rozdeľte služby v kuchyni a povedz im základné pravidlá. Dajte stravu a sladkosti dokopy, tým sa učia zriekať a bojujeme proti egoizmu. Ak by to robilo niekomu veľký problém, je potrebné riadiť sa pravidlom rozumu a lásky.
 7. Hneď po príchode na chatu daj variť čaj, ale nepreber na seba úplnú prípravu stravovania. Skús zapojiť chlapcov. Služba nech robí a ty to iba usmerňuj. Nech sa pripraví večera. Nevadí, ak to chlapcom nevyjde na prvýkrát.
 8. Keď je už večera pripravená, všetkých zavolaj a spoločne sa pomodlite pred jedlom. Stravovanie sa nesmie predlžovať, lebo chalani začnú samovoľne odchádzať.
 9. V prvý večer je veľmi dobré chlapcov trochu unaviť, (skúška odvahy, nočná hra, …) ináč ti budú vystrájať až do rána. Pred nočnou hrou sa pomodlite večernú modlitbu, pretože potom už chalani nevládzu. Keď sa vrátite z nočnej hry, dbaj na to, aby sa umyli a išli spať v suchých veciach. (zvlášť to platí pre prípad stanovačky!)
 10. Ráno je veľmi dobré začať svižne. Neodporúčam píšťalku, alebo hulákaním. Treba zachovať pravidlo rodinného ducha, no zároveň nezabúdať na správnu dôraznosť. Ak svižne ráno naštartujete, potom celý deň bude chlapec veselý. Ak sa ráno vstáva lemrácky, v taký istý sa premení i celý deň. Môžeš využiť aj rozcvičku, alebo sa choďte niekam prebehnúť.
 11. Nech sa potom umyjú a o niekoľko minút sa stretnite na modlitbách. V rámci modlitieb nezabudni na krátke zamyslenie prostredníctvom príbehu a dajte si spoločné predsavzatie do celého dňa. Ak máte cez deň možnosť, vždy choďte aj na Svätú omšu. Často chlapcov povzbudzuj k sviatosti zmierenia.
 12. Po modlitbách nech nasledujú hneď raňajky.
 13. Počas dňa to nejde bez programu. Maj teda pripravenú nejakú pokladovku, alebo výstup na vrch, … .
 14. Ak máte suchý obed, večera nech je varená. Chlapci potrebujú mať teplé jedlo aspoň raz do dňa. Jedlá nech nie sú náročné na prípravu. Suroviny môžeš rozdeliť predom medzi chlapcov, aby ich priniesli z domu. Rozpis urob približne v rovnakej sume pre každého. Ak si chalani varia sami, viac si to potom vážia a zároveň s i niečomu novému priučia. Vynalož všetko svoje úsilie, aby mali vyplnený všetok voľný čas, ináč sa nudia a vystrájajú.
 15. V posledný deň dbaj na čas odchodu. Chlapci sa ešte potrebujú učiť do školy.
 16. Po obede si spolu sadnite a rozdeľte rajóny na upratanie chaty.
 17. Chlapcov priveď až domov, na dohodnuté miesto s rodičmi.
 18. Po výlete využi zážitky pre ďalšiu prácu.
 19. Ak sa ti zvýšia peniaze, vráť ich chalanom, alebo si niečo spoločne kúpte (malinovku, zmrzlinu, …).  Ak je to väčšia suma, treba ju vrátiť priamo rodičom. Vyhneš sa tým podvodom.
 20. Na výlete sa mnohokrát vyskytnú zdravotné ťažkosti, preto by si mal mať aspoň základné zdravotnícke vedomosti.
 21. Je dobré ak na akciu nejdeš s chlapcami sám, ale ste aspoň dvaja animátori. AK by sa čokoľvek stalo, jeden môže vždy zostať pri chalanoch.

 

Tieto pravidlá sa dajú rozpracovať na každú akciu, ktorú pre chlapcov konáš. Nech ti pomáhajú prežiť s nimi krásne a neopísateľné chvíle.

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes