//
you're reading...

RudyK.: Dobrodružstvo animátora

RudyK.: Dobrodružstvo animátora – 8. AKÝM BYŤ?

strenna_2013AKÝM VEDÚCIM SKUPINY MÁŠ BYŤ?

Neobzeraj sa tak okato. Hovorím tu totižto o tebe… (a žiaľ i o sebe). Toľko toho ešte … – tak čím skôr poďme na to!

– mal by si byť “dedom vševedom”!

– byť mužom i chlapcom súčasne!!!

– mať chlapčenského ducha – vedieť prirodzene (!) zaujať miesto prvého medzi seberovnými (byť im rovný, a predsa o niekoľko stupňov nad nimi).

– Aj v množstve chalanov pracovať individuálne s každým chlapcom (zdalo sa mi, že don Bosco má mňa zo všetkých najradšej. A pri tom si to myslel každý z chlapcov, ktorý sa okolo neho točil).

– Vedúci by nemal byť ani dôstojníkom (ktorý vydáva rozkazy a sám nič nerobí), ani kaprálom (ktorý pokrikovaním provokuje chlapcov k činnosti), ani pánom profesorom (ktorý sa múdro tvári a vytvára odstup medzi ním a chlapcami), ale ani bratrančekom, ktorý prestane byť vodcom, pretože stratí rešpekt.

– Pokús sa vidieť hlboko do duše chlapca a nadobudnúť si k nemu chlapský vzťah tým, že si získaš:

– úplnú dôveru,

– dokonalú autoritu a pochopenie,

– možnosť vždy ovládnuť chlapcov

– a umenie rozumieť chlapcovej duši, jej zmenám a vlnám, aby si vedel vždy správne zasiahnuť.

– Aby si nadobudol dôveru, buď priateľom všetkých chlapcov, nemaj obľúbencov, zaobchádzaj so všetkými priateľsky, s nikým sa nemaznaj a dávaj si úzkostlivo pozor, aby si jednému neprejavoval viac pozornosti ako ostatným. Ak by sa ti to náhodou prihodilo, hneď to naprav.

– Využi každú príležitosť, aby si chlapcov spoznal, hovor s nimi osamote alebo v úzkom kruhu. Hlavne vtedy, keď spozoruješ na chlapcovi skľúčenosť alebo že ho niečo ťaží.

– Na nič sa dotieravo nevypytuj, najmä nie na osobné alebo rodinné problémy. Sám ti všetko vyrozpráva, ak sa k nemu priblížiš s tou náladou, ktorú má on.

– Vypočuj každé vyžalovanie sa. Bývajú to niekedy malichernosti, nad ktorými by si sa najradšej zasmial, ale neľutuj naň svoj čas. Vec musíš dobrácky vysvetliť, potom previesť na ľahostajný tón a až potom jeho myšlienky odveď od nepríjemností vhodným žartom. Z chlapca tak spadne “nezdolateľné” bremeno.

– Ak chceš byť dobrým radcom chlapcovej duše, sleduj najskôr myšlienkové pochody chlapca. “Bež vedľa neho – s ním”, nechaj sa ním viesť. Až potom, keď do problému naplno prenikneš, môžeš niečo poradiť. Nikdy však nerieš veci za neho! Varuj sa unáhlených univerzálnych uzáverov svojej predčasnej mienky.

– Nikdy nehovor s nikým o tom, čo ti niekto zveril! Vždy zachovaj zverené tajomstvo.

– Na jednej strane by si nemal počúvať klebety , čo ti kto na niekoho donesie. Z druhej strany, ale vedúci musí všetko vedieť. Počúvaj teda, o čom chlapci rozprávajú, tvár sa však, ako keby si o klebety nemal záujem. Tým podrobnejšie sa o všetkom dozvieš. Ty sám ale nebuď klebetný, klebety neroznášaj.

– Na každú vec musíš pozerať očami chlapcov a tak isto vec vysvetliť – inak by ti nerozumeli.

– Nehovor nikdy o tom, čo druhého bolí, čo nie je schopný počúvať, nevytýkaj mu ani narážkou to, za čo nemôže a čo nedokáže odstrániť, napraviť. Naopak, ak to chlapci voči niekomu robia, zastaň sa ho!

– Vždy si rozmysli, čo sľúbiš. Nesľubuj ak si si nie celkom istý, že to splníš. Nedaj sa prosiť – rázne hneď odmietni.

– Ak vidíš, že hrozí stroskotanie, že sa dielo rúca, ustúp včas a kry náladu svojich chlapcov tým, že ich pozornosť odvrátiš rýchlo preč od tej veci. Oduševni ich rýchlo pre niečo iné. Ak ste na lodi a zbadáš, že sa potápa, nečakaj kým to i oni zbadajú a vypukne panika. Vyhlás preteky: „Kto bude skôr v záchrannom člne alebo na druhej lodi, vyhráva hlavnú cenu.“ Tak veselo uniknete nebezpečenstvu stroskotania.

– Zabezpeč si úspech dobrou skúsenosťou, dobrou prípravou každého podujatia, radou starších, skúsenejších. Ak podnikáš niečo, čo už pred tebou podnikal niekto iný, spýtaj sa ho na radu a zváž, či máš rovnaké skúsenosti, podmienky, schopnosti a ľudí ako on.

– Nepoužívaj nikdy najsilnejšie prostriedky ani najsilnejšie slová – nechoď s kanónom na vrabce. Ponechaj si vždy rezervné ťahy. Sú totiž vedúci, ktorí pri hocakej príležitosti vyhrážajú demisiou alebo rozpustením družiny, ak sa “toto” bude ešte raz opakovať. A keď sa “to” potom náhodou zopakuje, sú na konci a nevedia, čo teraz.

– Konaj otvorene a chlapsky, nikdy však neodkrývaj karty skôr ako treba. Nehovor vopred, čo urobíš. Keď sa ťa chlapci pýtajú, povedz radšej s tajomným prízvukom: “To sa uvidí, ako sa veci vyvinú.” Na otázku: “A čo ak to neurobím?” nehovor ako chlapca potrestáš, ale s úsmevom – “uvidíme, možno to skončí sťahovaním z kože”. Takto nebudú kalkulovať, či je výhodnejšie poslúchnuť alebo nie.

– Buď vždy priamy, nezaskakuj chlapcov tým, že by si niečo iné predstieral a niečo iné potom urobil.

– Napokon nezabudni na veľkú zásadu Macchiavelliho: “Príjemné veci treba robiť pomaly, aby utkveli hlboko v mysli, ale nepopulárne skutky (upratovanie,…) treba robiť rýchle a hneď potom upútať pozornosť na niečo iné.

 

Autorita vedúceho

Zaiste ťa nemusím dlho presviedčať aká prepotrebná je pre animátora správna autorita. Nie si iba vychovávateľom, ale aj vedúcim družín, ktorý potrebuje pri organizácii hier, práce a akcií okrem dôvery tiež i autoritu. Je potrebné aby chlapci “poslúchali” a “plnili” “rozkazy”. Ako to dosiahnuť? Prečo by to vôbec robili?

Predovšetkým preto, že ťa majú radi. Rozkaz, ktorý by v škole neuposlúchli, môžeš spokojne dať svojim chlapcom a poslúchnu. Radi plnia, čo chceš a idú s nadšením, kam ich vedieš. Sú radi, že môžu byť v tvojej blízkosti. Ak si si nadobudol ich dôveru, v tejto oblasti máš na 99 percent vyhrané. Nauč sa s ňou správne hospodáriť.

Buď čo najviac chlapcom, ale buď pritom stále pevný, rozhodný a rozvážny muž. Môžeš byť s chlapcami ako jeden z nich, neboj sa kamarátskeho alebo aj familiárneho (rodinného) tónu, dbaj však, aby si pri každej zábave zostal “hore”. Ak si dosť bystrý a dokážeš vždy vykľučkovať, keby ťa hnali do úzkych, môžeš sa k chlapcom priblížiť ešte viac (ich hlášky a štýl konverzácie).

Čo žiadaš od svojich chlapcov, to rob aj sám. Vedúci sa neulieva, nedá si nosiť batoh, podávať náradie, nevyhýba sa práci v tábore alebo v družine. Nemôže robiť všetko sám, ale musí sa na práci zúčastniť. Trápny je pohľad na vedúceho, ktorý si odpoludnie ľahne do stanu a chlapcom prikáže aby poupratovali táborisko. Musíš predchádzať dobrým príkladom a nie byť výsmechom svojich vlastných slov. Daj si pozor, aby si sa nikdy neblamoval.

Merítkom všetkého v družine je chlapec. Ak žiadaš niečo od chlapcov, ak niečo prejednávaš a vôbec vždy, keď ide o ich prácu, musíš sa vžiť do ich stanoviska, do ich spôsobu myslenia, aby ti rozumeli. Ľahko niečo odôvodníš, ak použiješ dôvody, ktoré oni chápu, ktoré oni uznávajú.

Dávaj každému na starosť toľko, koľko unesie. Ak dostane menej, nebude spokojný, pretože ho podceňuješ. Ak mu naložíš viac, pokazí prácu a zloží sa. Stratí sebadôveru. Takého už ťažko navedieš na nejakú náročnejšiu úlohu. Pri rozdeľovaní práce prihliadaj k tomu, čo koho baví, v čom chce vyniknúť. Tak budú všade pracovať záujemci a odborníci. A to je to najlepšie.

Čo nedokážeš sám, daj si vopred vysvetliť, raď sa často s rôznymi odborníkmi. Získaš nesmierne pre dobro chlapcov.

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes