//
you're reading...

RudyK.: Dobrodružstvo animátora

RudyK.: Dobrodružstvo animátora – 9. CHYBY

 

04

KEĎ TO JEDNODUCHO NEKLAPE …

Tak ako? Vládzeš ešte? Dúfam, že som ťa nezmoril natoľko, že by ti to bránilo dobre sa sústrediť na tieto riadky… Budem tu totižto potrebovať i tvoju pomoc. Napísať všetko a o všetkých „chorobách družín“ sa mi zaiste nepodarí. Verím však, že si už na mnohé natískajúce sa otázky dokážeš recept namiešať i sám. Nech ti v tom zopár týchto postrehov pomôže.

Čo ak to v partii jednoducho neklape? Robím zle niečo ja alebo to prišlo prirodzene vyzrievaním skupiny?

1. Ak vedie skupinu tá istá osoba, časom môže zovšednieť, opotrebovať sa, prestane byť pre chlapcov príťažlivou. Ako sa toho vyvarovať? Snaž sa vyhnúť takémuto štádiu vývoja svojou horlivosťou, nadšením a tvorivosťou. Ak zbadáš, že to na stretkách akosi zovšednieva, hore hlavu, pozri, koľko pekného sa ti už spolu s chlapcami podarilo prežiť… A koľko ťa toho ešte len čaká! Ozaj, nerozmýšľal si sa už obzrieť po nejakom pomocníkovi spomedzi tvojich najšikovnejších chlapcov? Zaiste by ťa od mnohého odbremenil a priniesol by veľa nových nápadov.

2. Zažil si už postupnú otravu? O čom to hovorím?! Skupina sa špecializuje len a len na stolný tenis, … .Chodí stále na to isté miesto, pri všetkom sú v čele stále tí istí “vyvolení” a ostatná masa sa tupo tiahne za nimi.

Riešenie (?!) – pamätám si, že raz naši pozháňali jogurtovač. Bolo že to radosti. Mali ste však vidieť moje reakcie po dvoch týždňoch… Aj to najlepšie sa raz preje.

Často meň program, neboj sa nápaditosti. Ponechaj viac iniciatívy ostatným – vedúci nesmie všetko robiť sám a po svojom. Z času na čas daj skupinám nejaký šláger: novú hru, program, nápady, daj každému v družine príležitosť, “aby si zavyvádzal”. Usiluj sa, aby bol každý člen skupiny naplno zapojený do jej činnosti.

3. Epidémia – vzniká veľmi rýchlo. Niekto príde s novými správami o bezkonkurenčných batohoch Alpinus a všetkom čo sa ich týka. Čochvíľa sa partia rozháda na tom, že niekoho už takéto reči prestanú baviť a iný sa nedokážu svojich chválospevov zrieknuť. Riešenie – čas je najlepší lekár, zahraj to do autu. Pokús sa to obrátiť na dobré. Môžete sa ísť niekedy na ne spoločne pozrieť, porovnať s inými a bude to vyriešené. Snaž sa, aby ti niekto v partii ostal pri zdravom rozume. Aby všetkých nezachvátila vlna spoločného snívania o hlúpostiach, ktoré pravidelne odvádzajú od predpokladaného programu partie.

4. Únava po práci – po prudkom vypätí síl, po pretekoch, ktoré sa dobre vydarili dochádza k únave. Ako keby chlapci stratili na chvíľu zmysel života. Nikomu sa nechce myslieť dopredu. Chce to cit pre správne striedanie činností a oddychu. Chvíle oddychu by však nikdy nemali byť zaháľaním. Využime ich na zhodnotenie vo veselej atmosfére, spoločné zaspomínanie a rozptýlenie. Vo vhodnom okamihu ideme ďalej a opäť s nadšením. Neboj sa, že chlapci nebudú vládať. Stačí im oveľa menej ako tebe. Skôr sa obávam, aby si ty predčasne nezostarol svojou “mladíckou chorobou” a vládal udržať ich tempo bez nároku na leňošenie.

5. Jesenná choroba – chlapci prichádzajú z prázdnin alebo zo zemiakových brigád a potrebujú dva týždne na to, aby sa spamätali. S tým musíš počítať a je vhodné vyhlásiť niečo strhujúce, aby sa chlapci hneď po prázdninách zaktivizovali. Inak sa činnosť veľmi pomaly rozbieha až do konca októbra.

6. Letná choroba – koncom mája škola končí, začína sa skúšať celoročné opakovanie, ktoré sa v júni stupňuje a chlapcov plne zamestnáva a spolu s horúčavou aj vyčerpáva.

Počítaj s tým, že menej horliví prestanú pravidelne chodiť na akcie i stretká a možno až do októbra sa neukážu na týždenných stretnutiach.

Do konca mája by sa mal ukončiť cyklus teoretických “prednášok” (katechizmus) a mali by sa doriešiť organizačné zmeny pre začiatok v nasledujúcom školskom roku – presuny chlapcov medzi skupinami.

7. Strach z nového prostredia – ak dôjde k presunu chlapca, je dobré prejaviť oň viac záujmu, opýtať sa ako sa mu darí v novej partii, čo je v nej pekné a čo ho naopak trápi… Chalani sa tak rýchlejšie a pre osoh celej partie lepšie zohrajú so svojou novou skupinou.

8. Tiež veľmi vážnou chorobou skupiny za ktorú však nesie najväčšiu zodpovednosť jej vedúci je, ak pozabudne popri najlákavejších podujatiach rozmýšľať o tom, ako chlapci napredujú v svojom duchovnom živote. Čo všetko sa ti pre to darí podnikať a v čom by sa ešte dalo pridať?

Istotne sa toho vyskytne omnoho – omnoho viac ako ti tu môžem poskytnúť. Hore hlavu, pretože najlepším receptom pre partiu si ty sám. Na veľa vecí prídeš, – skúsenosť ťa naučí. A tak to i má byť. Lacno získané veci za veľa nestoja. Ak ti na niečom naozaj záleží, zaiste sa nezabudneš pýtať, veľa premýšľať… Mnohé sa tak hravo rozrieši. Pamätaj však, že prehliadnutím sa vec nikdy nenapraví. Chvíľu bude čušať, zbierať nové a nové sily, aby mohla v svojom čase a v plnej sile rozbiť všetko to, čo si s veľkou námahou mesiace či roky budoval.

TRESTY

…ale veď don Bosco bol predsa vždy láskavý, usmiaty, toto slovo ani hádam nepoznal. Omyl vážený. Započúvajme sa spolu, ako to s tými trestami vlastne bolo…

– čím menej je animátor schopný (svätý), tým častejšie siaha po trestoch.

– aj malá neuváženosť a zaváhanie animátora (nevie povedať v správnom okamihu „nie“ a „stačí“) môže vyvolať veľmi vážne dôsledky.

– v preventívnom systéme nemožno hovoriť o trestoch bez lásky. Zostáva tu však pravidlom, čím viac skutočnej lásky (nie zmäkčilej!), tým menej trestov.

– tvoja láskavosť je omnoho potrebnejšia ako tresty.

– nech od  teba chlapci neodchádzajú znechutení.

– tvoja láskavosť v slovách, v skutkoch, v napomínaní získava všetko a všetkých.

– nikdy sa neponáhľaj s trestaním.  Efekt rýchlej nápravy trestom je klamlivý.

– netrestaj chlapca hneď pri priestupku. V svojej citovosti a rozrušení by to totižto nebol schopný prijať a uvedomiť si svoju chybu.

– tvoj trest nech má podobu lieku a nie pomsty.

– pri trestaní nedopusť, aby vznikol dojem, že si počínaš z hnevu. Chlapec musí sám pochopiť, že ho netrestá tvoja urazená pýcha, hnev, ale jeho vlastný priestupok.

– nezabudni vždy k trestu pridať povzbudenie… – viem, že si to neurobil zo zlomyseľnosti. Verím, že sa to už nikdy nestane.

– skôr ako o veľa slov, snaž sa o veľa skutkov.

– verejné zahanbenie je extrémny prostriedok. Chráň sa siahnuť po ňom, je dvojsečnou zbraňou. So zdanlivým dobrom sa ním urobí mnoho zla a vnútornej bolesti.

– Ak sú tvoje viacnásobné napomenutia neúčinné, pošli chalana domov, ale tak, aby neutrpel ani najmenšej škody na cti.

– Nikdy by si nemal vážnejšie trestať bez toho, aby si sa neporadil s niekým skúsenejším a nezveril to všetko Bohu v modlitbe.

– NIKDY TELESNÉ TRESTY!

– Don Boscovi išlo vždy o nápravu a nie o trest.

– Tvoj trest vždy symbolizuje prehru lásky, niekedy je však rovnako nevyhnutný.

– Ak sa jedná o priestupky proti mravnosti a čistote a nie je ochota o nápravu, slovko „okamžite a rázne“ tu nie je vôbec prehnané.

„Kedy je vhodná chvíľa trestať? To ťa naučí skúsenosť zdokonalená dobrotou srdca.“

 Jeden z mnohých príkladov:

– Tomáš vyviedol poriadnu hlúposť.

* Stretol som sa s ním, počúval, dokonca si aj uvedomil  chybu, sľúbil nápravu.

– Zdá sa, že to nezabralo, pretože Tomáš si nedal povedať a robí to naďalej.

* „Tomi, máš vari nejaké problémy doma? Nebýval si taký. Ak ti môžem pomôcť, rád to skúsim. V čom to je? Zdalo sa ti správne, že to, na čom sme sa dohodli si šmahnutím ruky zahodil? Verím, že to nebolo naschvál, čo však urobíme, aby sa to neopakovalo? Veľmi nerád by som ťa totižto vylúčil nadobro z partie, ale ak sa nám obom v tejto veci spoločne nepodarí urobiť nápravu, nedáš mi nič iné na výber…

– Teraz je to opäť na Tomášovi. Ak príjme a uvedomí si, že mu nechceš zle, ale ponúkaš mu dokonca pomocnú ruku… A čo ak ani to nezaberá? V prípade, že ho s láskou „pošleš preč“ pre dobro skupiny, ktorú svojim správaním rozbíja, urobil si všetko to,  čo bolo v tvojich silách. V takomto prípade si Tomáš bude môcť povedať a iste si to i v tej správnej chvíli uvedomí: „Nechcel mi zle, mal ma dokonca i napriek mojim hlúpostiam rád. To len ja som nechcel prijať podmienky, ktoré boli predsa také samozrejmé…“

Každý príklad je tak trochu nedokonalý. Dúfam však, že v praxi možno aj vďaka týmto niekoľkým postrehom nájdeš ten správny spôsob postoja k nepopulárnym a predsa niekedy nevyhnutným „trestom“. No a to, čomu ťa nedokázali naučiť tieto „trestajúce“ riadky, nech doplní sám Boh, ktorý má  pre teba i pre mňa tak prepotrebné a zároveň nevyčerpateľné zásoby láskavosti voči tým, pre ktorých obetujeme všetok svoj voľný čas i mnohé námahy s tým spojené.

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes