//
you're reading...

- DUCHOVNÝ ŽIVOT

V.E.Frankl: Vůle ke smyslu

frankl2Titul mé přednášky „Meaninglessness: A Challenge to Psychiatry” („Bezesmyslnost: Výzva k psychiatrii”) měl by vlastně znít „The Feeling of Meaninglessness” („Pocit bezesmyslnosti”). Skutečně je dnes psychiatr více než kdy jindy konfrontován s nemocnými – nebo mám říci s „ne-nemocnými”? – kteří si stěžují na pocit bezesmyslnosti. Přede mnou leží dopis, z něhož bych chtěl citovat toto místo: Je mi 22 let, mám akademický titul, luxusní vůz, jsem finančně zajištěn a m ám k dispozici více sexu a moci, než mohu zvládnout. Jenomže se musím ptát, jaký to všechno má mít smysl.” Naši pacienti si však stěžují nejen na pocit bezesmyslnosti, nýbrž také na pocit prázdnoty, jak jsem to označil a popsal jako „existenciální vakuum”. ‘. Zdá se, že existenciální vakuum se šíří stále více.

OBSAH
Z předmluvy k 1. vydání 5
Předmluva ke 3. vydání 6
Vůle ke smyslu 7
Čas a odpovědnost 30
Otázka po smyslu života 30
Pomijejícnost existence 35
Lze existenci analyzovat? 41
Existenciální analýza člověka Horno religiosus 46
Lékařská a kněžská péče o duši 54
Logos a existence 61
Předmluva 61
Existenciální analýza a problémy doby 62
Deset tezí o osobě 76
O psychoterapii 83
Pluralismus věd a jednota člověka 97
Determinismus a humanismus 107
O logoterapii 121
Pokus o určení místa 121
Logoterapeutická technika paradoxní intence 128
Paradoxní intence v praxi 136
Výňatky z poznámek o logoterapeutické léčbě 147
Kritika čistého setkání 153
Jak humanistická je humanistická psychologie? 153
Strasti bezesmyslného života 164
(Dodatek ke 2. vydání)
Psychoterapie na cestě k rehumanizaci 170
(Dodatek k 3. vydání)
K validizaci logoterapie (Elisabeth S. Lukášova) 183
Logo-test

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes