//
you're reading...

-ANIMÁTORSTVO

Život přežít nebo prožít? (CZ,1:07:03)****

boh1

Koučovací motivační přednáška o snech, zdrojech a tréningu ke stažení ZDE.

 Ef2,3Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů;

 4v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.

— — — — — — — — — –

“Drahá mládež, vaša radostná prítomnosť, váš smäd po pravde a vysokých ideáloch sú znakmi nádeje! Mladosť totiž nie je pasivitou, ale húževnatým úsilím dosiahnuť dôležité méty v živote, i keď to niečo stojí; neznamená zatvárať si oči pred ťažkosťami, ale odmietnuť kompromisy a priemernosť; nie je ani vyhýbavosťou ani únikom, ale úsilím o solidárnosť voči všetkým, obzvlášť voči tým najslabším. Cirkev s vami ráta a chce naďalej rátať s vami ako veľkorysými a schopnými tých najlepších rozletov a najšľachetnejších obiet. Z tohto dôvodu vás vaši duchovní pastieri a ja spolu s nimi vyzývame, aby ste sa neizolovali, ale boli vždy medzi sebou spojení, aby ste sa tešili z nádhery bratstva a boli účinnejší vo vašej činnosti.” papež František

————————

 Iz49,6On dále řekl: „Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovy kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni; dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země.“

 Iz58,8Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána . Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva.

 9Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!‘ Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova,

 10budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne.“

 Iz60,1„Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou

Hospodinova sláva.

 2Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.

 3K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.

_______

Nikdy v životě nepřijde ten moment, kdy bude ta správná chvíle na správné rozhodnutí. Pokud čekáš na perfektní, perfektní moment, perfektní načasování, nikdy to nepřijde. Víš, co musíš udělat?

Vytvořit perfektní chvíli. A perfektní příležitost a perfektní situaci. Hodně lidí se stane pohodlnými. Přestanou růst, přestanou cokoli chtít, začnou být spokojení. Lidé dělají práci, kterou nemají rádi. Z práce, ze které je jim zle. Když si nejdete za svým cílem,tak doslova pácháte duchovní sebevraždu. Když máte nějaký cíl, za kterým si můžete jít, který vás vytáhne z pohodlí. Najdete v sobě talent a schopnosti o kterých jste ani netušili! Když vás navštíví posel utrpení. Jak se zachováte? Co vás udrží ve hře? Jsou věci, o kterých si myslíš, že je nemusíš znát. Které se stačí naučit jen pro jednou,ale které ti můžou zachránit život, protože jsi o nich věděl. Dokud se nepokusíte udělat něco víc, něž, co už jste zvládli, nikdy neporostete. Vzpomeňte si ne věci, o kterých jste si namluvili, že pro ně nejste dost dobří. Věci, které jste si rozmluvili. Pokud čekáte na svého souseda, aby to za vás udělal, nejspíš se to nestane. Pokud čekáte na matku nebo na otce, ti mohou být tak ustrašení, že nerozumíš příležitosti, kterou máš. Nemá cenu na ně čekat. Nepros obyčejné, aby byli mimořádní. Nepros ani dobré aby byli mimořádní! Prostě bud mimořádný! A budeš přitahovat mimořádné! Jaký důvod vás udrží ve hře, čeho se můžete držet, s čím můžete počítat, o čem víte, že vás znovu postaví na nohy. Najděte ten důvod! Jestli nejsi, kde máš být. Jestli nejsi, kde chceš být. Jestli nemáš, to co chceš. Jestli nejsi tam, kde bys v tomhle okamžiku měl být. Nemá to nic společného se systémem, ale má to všechno společného s tím, že dost neobětuješ. Chci, abys z toho snu udělal skutečnost. Protože jestli ne tak budeš pracovat pro někoho jiného, aby se jejich sny staly skutečností. Všichni jsou proti tobě a už v tebe nevěří. Dobře vím, že je to osamělý pocit. Osamělý pocit, hlavně když jsou to lidé, pro které to děláš. Většina lidí si vezme svou velikost a své nápady spolu s sebou do hrobu. Poslouchej mě, kdyby to bylo snadné, dělal by to každý. Jsou lidé, kteří otročí v práci a přitom nechtějí. Nesnášejí svou práci, ale stejně ji dělají. Nejbohatším místem na planetě je hřbitov. Protože tam najdeme vynálezy, o kterých jsme nikdy neslyšeli. Nápady a sny, které se nikdy nestaly skutečností. Naděje a touhy, podle kterých nikdo nikdy nejednal. Otázka zní, co budeš dělat ty se svým časem? Co tě žene dopředu? Velikost je mnoho malých věcí udělaných správně. Den za dnem, trénink za tréninkem, poslušnost za poslušností, den za dnem. Když se vám to nepodaří, když se stane něco nepředvídatelného, jak znějí důvody, které vás udrží na nohou? Nikdy, nikdy nebudeš úspěšný, dokud neproměníš svou bolest ve výsadu. Když nedovolíš bolesti posunout tě, odkud zrovna jsi, posunout tě tam, kde potřebuješ být. Přestaň utíkat od své bolesti! A přijmi svou bolest…Tvá bolest se stane součástí tvé hrdosti, tvého výsledku. Vyzívám tě zaber! Je snadné být na dně. Není třeba se snažit, abys byl nula. Ani motivaci ani touhu k tomu abys zůstal ležet na zemi. Ale je třeba všeho, co v sobě máš, aby ses sebral a řekl: Já se nevzdám! To, cos dělal minulý týden, se nepočítá. Dnešní den, dnešní den je jediný důležitý den. -86 400 vteřin denně! A jak je využiješ je rozhodující! – 86 400 denně! A co uděláš dnes, rozhodně o tom, kým jsi! Nikdo nebude mluvit o tom, cos udělal minulý týden. Tvůj největší nepřítel jsi ty sám! Africké přísloví říká: Když zmizí protivník vevnitř, protivník venku nám nemůže ublížit; Máš tuhle životní příležitost , která neznamená vůbec nic, pokud ji nevyužiješ. Povstaň a znova bojuj! Říkám vám, pokud vás život srazí k zemi, snaž se dopadnout na záda. Protože jestli se dokážeš podívat nahoru, dokážeš se dostat nahuru! Jestli dost chceš tak běž a bojuj za to. Pracuj dnem a nocí.Obětuj tomu čas, klid a spánek. Pokud je to všechno o čem sníš a toužíš a život je bez toho bezcenný a zbytečný. Ten čas je ted, pokud chceš žít podle svých představ, musíš začít říkat ano svému životu! Musíš začít říkat ano svým snům! Ano té přicházející budoucnosti! Ano tvému potenciálu! Namísto slova ne.Až umřeš umírej spokojený. Nezanechej žádné nesplněné sny. Nenechej za sebou žádné nevyužité příležitosti. Než opustíš tuhle zemi, dosáhni všeho čeho můžeš dosáhnout. Poslouchej mě jednoho dne tady můžeš být! A nikdy k tomu nedojde jestli se vzdáš. Jestli se vzdáš, jestli se poddáš. A nakonec musíte chtít zvítězit, stejně tak jako chcete dýchat!


“Myslím, že nás slyšel.

Nic jsem neslyšel.

Říkal, že jsi břídil.

Nezlob se, Ugveji.

To mi děláte pokaždý!

Jaký byl první den učení?

Ztrapnil jsem se.

Slyšel jsem.

Kdo vám to řekl? Tygřice?

Řekl mi to Opičák, Jeřáb, Kudlanka,

tvůj táta, paní Chowová

z obchodu se suvenýry,

ty kachny, cos teď potkal…

A taky Tygřice.

A řekla vám, že už se to nebude opakovat?

Protože končím.

S učením nebo sebeztrapňováním?

S obojím!

Jak vás napadlo, že bych svedl někoho učit?

Já věděl, že to nesvedeš.

Co? A stejně jste to po mně chtěl? Proč?

 

Když budeš dělat jen to, co umíš,

nikdy nebudeš nikým víc, než jsi teď.

Já nechci být nic víc! Líbí se mi, kdo jsem.

Vždyť ty sám ani nevíš, kdo vlastně jsi.

Cože? Jasně že vím. Jsem Dračí bojovník.

A to přesně obnáší co, Dračí bojovníku?

To obnáší prostě  mít dost rychlý pěsti a nohy.

Bránit Údolí! A tak.

Pěsti a nohy?

Myslíš, že tohle v tobě veliký mistr Ugvej viděl?

Pětisetleté proroctví se naplnilo, abys trávil čas tím, že běháš po městě,

nakopáváš zadky a dáváš si pět s králíčky?

-Ano?

-Ne!

Ugvej v tobě viděl velikost, Po.

I když jsem mu to vymlouval.

Víc, než v sobě vidíš ty sám.

Budeš obdařen neskutečnou silou.

Silou, která přesahuje tvou představivost.

Kdo ji chce ovládnout, musí ovládnout sám sebe.

Ugvej proseděl sám v jeskyni třicet let a kladl si jednu jedinou otázku.

“Kdo jsem?”

“Kdo vlastně jsem?”

Jsem rád, když mi dopřeješ pět minut,

než mě přerušíš…

To musím třicet let tvrdnout sám v jeskyni?

Hned potom, co zvládneš učení.

Učení? Já ale nikdy nebudu jako vy.

Nesnažím se z tebe udělat sebe.

Snažím se z tebe udělat tebe.

Udělat ze mě mě? Počkejte, to mi nedává…” film KunFu Panda 3

 

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes

A ještě ftípek :)

30 000 roků před narozením Krista.
Pračlověk si prohlíží vysvědčení svého syna a naštvaně říká:
– To, že máš trojku z lovu, dovedu pochopit, jsi ješte malý, ale že jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě stránky, to je skutečně hanba!

5o4u.com od roku 2013:

  • 0
  • 8 899 488
  • 474 736